Hoeveel ontsteking van de longen wordt behandeld en wat van invloed is op de timing van herstel

Longontsteking is een van de meest voorkomende infectieziekten. Het wordt gekenmerkt door een ontstekingsproces in het longweefsel, meestal acuut, veroorzaakt door verschillende groepen pathogenen. Het wordt ingedeeld naar ernst, pathogeen, grootte en locatie van de laesie, evenals naar de buitenkant en nosocomiaal.

Etiologie van de ziekte

Longontsteking komt voor in verschillende leeftijdsgroepen van de bevolking, de gemiddelde incidentie in Rusland is 3,9 gevallen per 1000 mensen per jaar. De hoogste incidentie van pneumonie wordt waargenomen bij kinderen van 5-7 jaar en ouderen (20-45 gevallen per duizend inwoners).

Infectieuze agentia die longontsteking veroorzaken zijn verschillende virussen, bacteriën, schimmels, protozoa. Het meest typische en frequente veroorzakende agens van pneumonie is de bacterie Streptococcus pneumoniae. Atypische pneumonie omvat chlamydia, legionellose, mycoplasma en viraal. De belangrijkste factoren voor de ontwikkeling van pneumonie zijn een afname van de immuniteit - zowel lokaal (luchtwegen) als algemeen.

Factoren die de snelheid van herstel beïnvloeden

 1. Type infectieus agens. De meest hardnekkige en langdurige verloop van het proces, resistentie tegen antibiotica gekenmerkt door longontsteking door Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, atsinetobakteriyami, Legionella en Pneumocystis. Bovendien kan bacteriële longontsteking lang aanhouden als de bacteriën meerdere antibioticaresistentie hebben.
 2. Gezondheidstoestand, chronische ziekten. De langste en zwaarste pneumonie komt voor bij mensen met een voorgeschiedenis van diabetes, nierfalen, aangeboren afwijkingen van de immuniteit. Longontsteking bij drugsverslaafden, bij patiënten met HIV, wordt gekenmerkt door een bijzonder lang en aanhoudend beloop, uitgesproken dyspnoe, betrokkenheid bij de laesie van vrijwel al het longweefsel.
 3. Leeftijd van de patiënt. Kinderen onder de vijf bijzonder bloedcelsamenstelling - het tussen leukocyten overheerst door lymfocyten, de immuunreactie tegen de pathogeen niet perfect bovendien er anatomische kenmerken (zwakke ademhalingsspieren, de vorming van een viskeuze bronchiale secreties, een klein gebied van het longweefsel dan bij volwassenen) deze factoren leiden ertoe dat ontstekingen in de kindertijd vaker voorkomen en ernstiger zijn dan bij volwassenen. Tot een jaar komen vaker voor virale longontsteking, ze worden gekenmerkt door een snelstromende, en de mogelijkheid van levensbedreigende luchtwegen spasmen. De volgende toename van de morbiditeit wordt waargenomen bij ouderen.
 4. Complicatie van een vorige virale infectie. Fokken in het epitheel van de luchtwegen, het virus vergemakkelijkt de fixatie van bacteriën in hen en de ontwikkeling van complicaties. In dit geval kan de oorzaak de eigen menselijke flora zijn, die normaal aanwezig is in de luchtwegen en de ziekte niet veroorzaakt.
 5. Acute en langdurige stress, hypothermie, uitputting van het lichaam, ondervoeding, overwerk.
 6. Lang verblijf in een ziekenhuis. Veel ziekenhuisafdelingen hebben hun eigen nosocomiale flora, waar de bacteriestammen buitengewoon resistent zijn tegen de werking van desinfecterende middelen en antibiotica en in staat zijn om zeer lang te overleven. Dergelijke bacteriën kunnen de ontwikkeling van een nosocomiale pneumonie veroorzaken bij een persoon die wordt gekenmerkt door een langdurig beloop en complexe therapie.
 7. Allergische ziekten, vergezeld van bronchiale hyperactiviteit. Dit leidt tot verhoogde secretie in de bronchiën, een vernauwing van hun lumen, stagnatie van sputum in de longen, wat voorwaarden schept voor de vermenigvuldiging van bacteriën.
 8. Chronische ontsteking van de bronchiën (bronchitis van de rokers, COPD). Constante ontsteking van het slijmvlies creëert gunstige omstandigheden voor de reproductie van bacteriën.

Indeling van de ziekte door een infectieus agens

 1. Bacteriële pneumonie

Typische longontsteking, de belangrijkste vertegenwoordigers van: Streptococcus pneumonie (pneumokok), Haemophilus influenzae, diverse soorten stafylokokken. De behandelingsperiode voor ongecompliceerde longen is 5-7 dagen - afhankelijk van het beloop van het geselecteerde antibioticum en het effect ervan. Bij mensen met een verzwakt immuunsysteem kan longontsteking bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Chlamydia, Mycoplasma veroorzaken. Duur van de behandeling is van 15-20 dagen tot 1,5 maand (met abcessen), ziekenhuisopname in het ziekenhuis is verplicht. HIV-geïnfecteerden krijgen vaak pneumocystis pneumonie.

 1. Virale longontsteking

Kenmerkend voor pasgeborenen en kinderen van een jaar oud. Vaak is een manifestatie van aangeboren intra-uteriene infectie. Typische vertegenwoordigers: adenovirus, CMV en RS-infectie, influenzavirussen, para-influenza. De duur van ongecompliceerde vormen is 3-7 dagen, maar zeer vaak wordt de virusinfectie gecompliceerd door bacteriële hechting en wordt de behandelingstijd verlengd tot 15 dagen. Ziekenhuisopname in het ziekenhuis is wenselijk, jonge kinderen hebben vaak aanvallen van verstikking op de achtergrond van respiratoire virale infecties.

Verschillen waar nodig bij ziekenhuisopname

 1. Geen ziekenhuisopname nodig. Tot 75% van alle patiënten behoren tot deze groep, ze dragen een longontsteking in milde vorm en hebben alleen een ambulante behandeling nodig in een polikliniek.
 2. Ze moeten worden opgenomen in een ziekenhuis. Deze groep bestaat uit personen die een longontsteking van matige ernst, met uitgesproken symptomen van de ziekte, patiënten met een milde, maar met ernstige chronische ziekten, kinderen zijn zuigelingen en jonge kinderen, mensen met een lage sociale status, ouderen na 70 jaar, patiënten met risico op aspiratie en een aantal andere categorie van patiënten. Deze patiënten liggen in de therapeutische of longafdeling. De behandelingstijd is ongeveer 10-21 dagen, afhankelijk van de radiologische dynamiek en het type ziekteverwekker.
 3. De categorie mensen die op de intensive careafdeling moeten worden opgenomen. Het omvat patiënten met ernstige vormen van pneumonie, kinderen jonger dan een jaar, personen met levensbedreigende aandoeningen.

Ernst van longontsteking

 1. Lichte mate van ernst. Lichaamstemperatuur tot 38 C, ademhalingsfrequentie tot 25 bewegingen per minuut. Intoxicatie komt niet tot uitdrukking, de hartslag ligt binnen normale grenzen. Symptomen van pneumonie zijn slecht uitgedrukt, sommige zijn afwezig.
 2. De gemiddelde ernst. De temperatuur is tot 39 ° C, dyspnoe tot 30 ademhalingsbewegingen per minuut, waardoor de hartslag stijgt tot 100 per minuut. Intoxicatie is ernstig, hoofdpijn, ernstige zwakte, koude rillingen, ochtend- en nachtzweten zijn aanwezig.
 3. Zware graad. Een sterke verslechtering van de toestand van de patiënt, waarbij de temperatuur tot 40 ° C, uitgedrukt odyshkaa (> 30) terugtrekken van de intercostale ruimten mogen patiënt halve longen achterblijven ademhaling. Versnelling van de hartslag (> 100), ernstige intoxicatie, mogelijk bewusteloosheid, delirium, de ontwikkeling van complicaties (pleuritis, etterende abces, pneumothorax, sepsis, toxische shock).

Verlaat sputum slecht?

Voor snel herstel is het belangrijk dat sputum ophoest en wordt uitgescheiden uit het lichaam, net als pulmonoloog-arts Tolbuzina EV.

Bewezen, effectieve manier - noteer het recept. Lees meer >>

Op dit moment (2015) aan de ernst van de toestand van de patiënt te beoordelen en prognose wordt vaak gebruikt schalen (de PSI - de prognose evaluatie, BTS, ATS, EPO criteria, te beteugelen-65 - de beoordeling van de indicaties voor ziekenhuisopname en hospitalisatie in de ICU).

Kenmerken van immuniteit die het verloop van de ziekte beïnvloeden

Ons lichaam heeft een goed ontwikkeld en goed werkend immuunsysteem dat ons beschermt tegen de meerderheid van voortdurend contact met buitenlandse agenten. Bacteriën en protozoa die longontsteking veroorzaken, zijn constant in de lucht en in de longen, maar niet iedereen die contact met hen heeft, ontwikkelt de ziekte.

De meest talrijke kwetsbare groepen zijn kinderen en ouderen. Ze hebben een fysiologische afname van de immuniteit.

Er zijn aangeboren aandoeningen die de immuniteit verminderen; - primaire immunodeficiënties (de ziekte van Bruton, het syndroom van Di Georgi, verschillende hypogammaglobulinemie). De incidentie van deze ziekten is extreem klein en manifesteert zich allemaal in de vroege kinderjaren.

Secundaire immunodeficiënties. Deze groep omvat mensen die seropositief zijn. Velen van hen worden ziek met atypische vormen van pneumonie (mycoplasmatisch, pneumocystisch). De behandeling van dergelijke pneumonieën is erg lang, vaak liggen de patiënten op de intensive care en is de uitkomst van de ziekte ongunstig.

De inname van glucocorticoïde hormonen en cytostatische therapie veroorzaakt ook een uitgesproken afname van de immuniteit en verhoogt het risico op bacteriële infecties.

Sociaal achtergestelde bevolkingsgroepen. De incidentie bij hen is hoger dan het gemiddelde voor de leeftijdsgroep. Dit wordt verklaard door slechte voeding, onvoldoende woonomstandigheden, onhygiënische omstandigheden, bevolkingsdichtheid bij de bevolking, gebrek aan geld voor antibiotica.

Wat bepaalt het succes van de behandeling

De duur van de ziekte wordt beïnvloed door:

 1. leeftijd van de patiënt;
 2. staat van immuniteit, chronische ziekten;
 3. Tijdigheid van het zoeken naar medische hulp;
 4. de juiste diagnose en de benoeming van rationele antibioticumtherapie of antivirale therapie.

Voorbereidingen voor de keuze van antibiotische therapie

Volgens de aanbevelingen van milde vormen van therapie ongecompliceerde longontstekingen moet beginnen met beschermde penicillines (amoxicilline / clavulaanzuur, clavulaanzuur). In het geval van allergieën voor penicillines of vermoedelijke atypische pneumonie, is de startbehandeling de toediening van macroliden (azithromycine, claritromycine). In plaats van beschermde penicillines is het gebruik van cefalosporines (cefuroximaxetil) acceptabel. Een alternatief is levofloxacine en moxifloxacine.

In het geval van milde pneumonie is alleen orale toediening van het antibioticum mogelijk. Voor pneumonie met matige ernst is de toediening van antibiotica parenteraal intramusculair, gevolgd door overdracht naar orale toediening. Bij ernstige pneumonie worden antibiotica voornamelijk parenteraal intraveneus toegediend. Meer informatie over de behandeling van pneumonie is hier te lezen.

Criteria voor de effectiviteit van antibiotische therapie

 1. Afname van de ernst van de klinische symptomen (verlaging van de temperatuur, verdwijning van dyspnoe, zwakte, normalisatie van het welzijn, afname van de hoestintensiteit).
 2. Verander de afbeelding van bloed volgens de analyse. Het verminderen van het aantal neutrofielen, waardoor de verschuiving van leukoformula wordt geëlimineerd.
 3. Vermindering van de focus van ontsteking in de longen volgens de röntgenfoto.

Criteria voor het veranderen van het antibioticum

 1. Gebrek aan klinisch effect 48 uur na aanvang van de therapie (algemene toestand, temperatuurcurve, ademhalingsfrequentie, pols).
 2. Het verkrijgen van antibioticogramgegevens, waarmee de gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica wordt aangegeven.
 3. Afwezigheid van positieve veranderingen op het röntgenogram, negatieve radiografische dynamiek in de longen.

Hoe lang duurt een longontsteking?

Hoeveel wordt pneumonie behandeld bij volwassenen en kinderen?

Longontsteking, die optreedt als gevolg van complicaties en progressie van laesies van de lagere ademhalingsorganen, wordt tamelijk moeilijk en lang behandeld.

Maar het gevaar van longontsteking ligt in een andere. De bacteriële aard van het uiterlijk leidt tot het feit dat longweefsels gedeeltelijk worden aangetast door pathogene micro-organismen en niet in staat zijn om volledig te functioneren.

Hoe lang duurt het behandelingsproces en op basis van welke factoren dit afhankelijk is, zullen we verder analyseren.

Kenmerken van longontsteking

Veel mensen onderschatten de ernst van deze ziekte door primitieve methoden van zelfbehandeling te geven, maar tevergeefs. Volgens de statistieken heeft 12% van alle gevallen van longontsteking een dodelijke afloop.

Dit wordt bereikt door een lange afwezigheid van de juiste behandeling gericht op het elimineren van bacteriën en microben die een uitgebreide ontsteking veroorzaken.

Degenen die lang roken, en ook werken met schadelijke stoffen, vallen in de risicogroep.

Hun longen verliezen geleidelijk hun beschermende eigenschappen en worden gevoeliger voor microben. Dientengevolge, overleeft elke catarrhal ziekte niet binnen een week, maar wordt verergerd door een ingewikkelde cursus.

Bepaal de aanwezigheid van longontsteking kan op de volgende symptomen zijn:

 • verslechtering van de algemene toestand, een toename van de lichaamstemperatuur en de retentie ervan gedurende de week;
 • pijn in het borstbeen;
 • ernstige hoest met sputum;
 • kortademigheid voor fysieke bewegingen.

Het verschijnen van deze borden wijst op het onmiddellijke gevaar voor gezondheid en leven, daarom is tijdige toegang tot specialisten van groot belang.

Wat bepaalt de snelheid van herstel?

Er zijn een aantal factoren die betrokken zijn bij het behandelingsproces. Het is vanaf hun beschikbaarheid dat medicamenteuze therapie wordt geselecteerd, en de duur van de behandeling is afhankelijk. Laten we ze allemaal in detail analyseren.

Stadium van pneumonie

Hoe sneller de patiënt de juiste behandeling krijgt, hoe sneller het herstel optreedt.

Afhankelijk van hoe lang de pneumonie voortschrijdt, worden de volgende stadia onderscheiden:

 1. I fase - arteriële druk wordt verlaagd, waarbij tachycardie wordt opgemerkt. De thorax opent ongelijkmatig, bij palpatie van het zieke gebied wordt pijn opgemerkt. Een man lijdt aan aanvallen van verstikkende hoest, die het punt van braken bereikt. Het sputum kan dus zowel transparant zijn als bloed vermengd hebben. Behandeling van deze fase duurt minimaal 14 dagen, met behulp van antibiotica en andere medicijnen die symptomatische pijn elimineren.
 2. II fase - de toestand van de patiënt is buitengewoon moeilijk. De belangrijkste symptomen zijn verhoogde angst en angst voor verstikking. Alveolaire piepende ademhaling is goed hoorbaar, bij een palpatie kan de pijn opwekkende kracht hebben. Sputum kan een groenachtige gele tint hebben, soms met onzuiverheden van bloed. De behandeling van de tweede fase duurt minstens een maand, terwijl de helft van deze tijd wordt besteed aan het behoud van het leven en het onderhouden van vitale processen.
 3. Stadium III - een toestand van progressieve pneumonie, waarbij al het bloed is geïnfecteerd, leidend tot de dood. In dit geval hebben we het over de minuten waarvoor u tijd kunt hebben om te helpen. Anders kan de dood niet worden voorkomen. De behandeling wordt uitsluitend in het ziekenhuis uitgevoerd, en de eerste keer kan reanimatie en verbeterde therapie nodig zijn.

Het is niet moeilijk om te raden dat in de vroege stadia de behandeling eenvoudiger is en niet langer duurt dan 15-20 dagen. Terwijl de verergerde longontsteking niet alleen kan dienen als de oorzaak van de vorming van complicaties, maar ook kan leiden tot de dood.

Klinische en morfologische kenmerken

Afhankelijk van het onderdeel waarin de laesie zich bevindt en hoe groot deze is, worden de volgende vormen onderscheiden:

 1. Focale pneumonie - het ontstekingsproces is gelokaliseerd in een bepaalde alveolus. De behandelingsduur is minimaal, met een goede prognose voor herstel zonder complicaties.
 2. Segmentale pneumonie - ontsteking vangt het volledige segment van de long, met de ziekte vordert meer gecompliceerd. Correct geselecteerde behandeling levert al resultaten op dag 5 op, omdat volledig herstel niet eerder dan 15 dagen later plaatsvindt.
 3. Gedeelde pneumonie - de focus van de laesie bestrijkt een hele fractie van de long. De toestand van de patiënt is buitengewoon moeilijk, de behandeling gebeurt alleen in het ziekenhuis en duurt maar liefst een maand.
 4. Croupous pneumonia - longontsteking bedekt beide delen van de long, deze toestand is van cruciaal belang. Hoeveel dit soort longontsteking wordt behandeld, hangt rechtstreeks af van de kwaliteit van de therapie en de individuele kenmerken van een persoon.

Vroege diagnose en tijdige medische zorg vergroot de kansen op herstel in tientallen keren. Daarom, als de kou zich niet leent voor een onafhankelijke behandeling, maar alleen verergert, is de behandeling ervan het best toevertrouwd aan specialisten.

etiologie

De oorzaak van pneumonie speelt ook een rol in de duur van het verloop van de ziekte.

Ze kunnen in verschillende groepen worden verdeeld:

 • bacteriële - pathogene micro-organismen die ontstekingen veroorzaken, worden binnen 10-12 dagen vernietigd;
 • schimmel - de oorzaak van longontsteking zijn schimmels, je kunt ze binnen 5-7 dagen kwijt raken;
 • virus - u kunt virussen in 12-14 dagen overwinnen met een goed geselecteerde antivirale therapie;
 • secundair - gevormd met langdurig contact met schadelijke paren, geëlimineerd afhankelijk van de mate van ernst.

De identificatie van de hoofdoorzaak van de ontwikkeling van pneumonie maakt het mogelijk om de behandeling zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Een gedetailleerde analyse van bloed en sputum, evenals een röntgenfoto, zullen ons in staat stellen om de situatie vollediger te beoordelen en ons te oriënteren op het voorschrijven van medicijnen.

pathogenese

Niet minder belangrijke component is de pathogenese, die het mogelijk maakt om het mechanisme van de ontwikkeling en het functioneren van de ziekte te bepalen.

Als u deze kenmerken kent, kunt u niet alleen een ziekenhuisbehandeling vermijden, maar ook de duur van de ziekte minimaliseren.

Afhankelijk van het mechanisme van de oorsprong van de ziekte, is longontsteking verdeeld in de volgende groepen:

 • immunodeficiëntie - gemanifesteerd tijdens perioden van exacerbatie van HIV-infectie, en de volledige genezing ervan is onmogelijk;
 • aspiratie - waargenomen wanneer acute en vloeibare vreemde deeltjes in de longblaasjes terechtkomen, terwijl ze een ontstekingsproces veroorzaken;
 • hypostatisch - ontwikkelt zich bij mensen met een gestoorde bloedsomloop en stagnerende processen in de longen kunnen een andere aard hebben;
 • postoperatief - wanneer anesthesie langdurig wordt gebruikt, kan de patiënt dit type longontsteking krijgen, die 5-7 dagen alleen is.

Het is uiterst belangrijk om de progressie van de ziekte correct te bepalen. Dit zal helpen om voorspellingen te doen voor herstel, evenals de geschatte duur van de behandelingskuur bepalen.

Kenmerken van de behandeling

Longontsteking vereist een geïntegreerde benadering van de behandeling. De duur hangt rechtstreeks samen met hoe effectief de behandeling zal zijn.

Complexe behandeling bestaat uit de volgende bepalingen:

 1. Antibacteriële therapie - hiermee kunt u de reproductie van pathogene microflora onderdrukken, waardoor hun aantallen minimaal worden.
 2. Naleving van bedrust - de patiënt moet in een liggende positie zijn, en deze soms veranderen. Dit is belangrijk, zodat het slijm niet wordt verzameld en gemakkelijk kan hoesten. Het is noodzakelijk om de patiënt van voldoende voeding te voorzien, deze in een afgeveegde vloeibare vorm te voeren, waardoor de verteerbaarheid wordt verbeterd. Overvloedig drinken en de inname van de juiste hoeveelheid vitaminen en mineralen versnellen het herstel.
 3. Broncholytische therapie - maakt het mogelijk het slijmoplossend proces te versterken, waarbij het sputum vrijelijk verlaat.
 4. Het gebruik van antihistaminica is geschikt wanneer de patiënt een allergische reactie op medicijnen heeft.
 5. Zuurstoftherapie is een hulpmethode voor behandeling, die een hoog rendement heeft. Bloed is kunstmatig verzadigd met zuurstof, wat onmogelijk is bij longontsteking. De procedure helpt bloedarmoede en meer ernstige gevolgen te voorkomen.
 6. Vitaminecomplexen kunnen de immuunreacties van het lichaam ondersteunen en stimuleren deze te activeren.
 7. Pijnstillers zijn effectief in het elimineren van het acute pijnsyndroom dat optreedt als gevolg van de gevorderde fase van pneumonie.
 8. Bij het elimineren van de resterende verschijnselen van pneumonie, worden fysiotherapeutische methoden veel gebruikt om de passage van sputum te versnellen.

In het geval dat de ontsteking van de longen een chronisch beloop met periodieke exacerbatie heeft, moet men over preventie weten.

Het bestaat uit de volgende items:

 • vermijd onderkoeling;
 • steun het lichaam met vitaminecomplexen in het laagseizoen;
 • om medicijnen te nemen ter voorkoming van ARI;
 • de communicatie met zieke mensen beperken;
 • persoonlijke hygiëne in acht nemen;
 • vaak de kamer ventileren.

Als de toestand verslechtert, is het aan te raden om niet uit te stellen met een bezoek aan de arts, omdat een vroege diagnose de sleutel is tot een snel herstel. Verantwoordelijkheid en gebrek aan zelfbehandeling maken de behandeling even effectief en van korte duur.

Individuele kenmerken van het organisme

Longontsteking kan zo snel mogelijk worden behandeld, wanneer de ziekte geen bijkomende ziekten heeft, met name chronische ziekten.

Maar dit zijn niet de enige factoren waarvan de duur van de behandeling afhangt:

 1. Leeftijd - kritische leeftijdskenmerken, waarbij longontsteking uiterst moeilijk te behandelen is, is 0-3 jaar en 68-80 jaar. Het is tijdens deze levensperioden dat de immuunrespons zich in het vervagende stadium bevindt, de duur van de behandeling verlengt en geen garantie voor een positief resultaat geeft.
 2. Aanwezigheid van chronische ziekten - als de patiënt problemen heeft met het functioneren van vitale organen en de ziekten zich in een acuut stadium bevinden, kan de behandeling van longontsteking tot enkele maanden duren.
 3. De aanwezigheid van auto-immuunziekten - de aanwezigheid van dergelijke ziekten duwt het herstelproces aanzienlijk, en heeft ook een complexere belasting van het lichaam.

Een apart punt moet worden gewezen op de aanwezigheid van allergische reacties. Zij zijn degenen die de behandeling remmen, omdat voorgeschreven medicatie niet volledig kan worden gebruikt vanwege de individuele intolerantie.

In dit verband wordt het aanbevolen om vóór aanvang van de behandeling een alergot-monster te maken, waarmee u kunt bepalen welke preparaten reacties hebben en die vrij kunnen worden gebruikt in complexe therapie.

Het aantal dagen dat nodig is voor volledige genezing en revalidatie na longontsteking varieert dus, afhankelijk van de stroomkarakteristieken, oorzaken en aard.

Het is belangrijk om deze factoren in overweging te nemen en geen bliksemresultaten te verwachten. Volledige complexe behandeling, die onder de controle van specialisten staat, zal noodzakelijkerwijs tot herstel leiden.

Hoeveel wordt longontsteking behandeld?

Home »Longontsteking» Hoeveel wordt longontsteking behandeld

Hoeveel tijd wordt longontsteking behandeld?

Veel mensen zijn geïnteresseerd in de vraag: hoe en hoeveel wordt longontsteking behandeld? Een dergelijke ziekte, zoals longontsteking, wordt op een andere manier ontsteking van de longen genoemd. Deze ziekte heeft een infectieus karakter en de laesie betreft in dit geval het longweefsel.

Opgemerkt kan worden dat deze ziekte echt ernstig en gevaarlijk is. Volgens statistieken sterft ongeveer 5-6% van de mensen die met een longontsteking sterven.

Wat zijn de symptomen van deze ziekte?

De symptomatische longontsteking bestaat in de gelijkenis van de symptomen van pneumonie met andere ziekten, zoals bijvoorbeeld acute luchtweginfecties of bronchitis. Daarom is kennis van de belangrijkste symptomen voor het bepalen van het begin van pneumonie eenvoudigweg noodzakelijk. Dergelijke symptomen zijn onder meer:

  • het optreden van kortademigheid (is een constant teken van longontsteking);
  • verhoogde lichaamstemperatuur (wat erop wijst dat de ontsteking is begonnen en het organisme van de patiënt met longontsteking is blootgesteld aan intoxicatie);
  • het verschijnen van een hoest met de afgifte van sputum (dit teken verschijnt bijna altijd met longontsteking);
  • pijn op de borst (vooral vanaf de zijkant);
  • verslechtering van de algemene toestand van de patiënt, die ernstig of matig kan zijn.

  Volgens de grond van mogelijke self-note symptomen van longontsteking, echter, om de juiste diagnose en behandeling van de ziekte te beginnen, moet je naar de kliniek, waar de voor de nauwkeurige bepaling van ontsteking van de borst rammelaars arts, is x-ray gedaan om de toestand van de longen te laten zien, worden toegewezen aan dezelfde speciale tests.

  Behandeling van pneumonie met symptomatische en pathogenetische middelen

  Symptomatische manier om longontsteking te behandelen, wordt gebruikt om de belangrijkste symptomen van de ziekte te elimineren en te verlichten. Met dit type behandeling, meestal de middelen die nodig zijn om de hitte te verminderen, en mogelijk het gebruik van mucolytische medicijnen. Longontsteking nodig om de temperatuur te verlagen alleen wanneer er eigenlijk in deze dringende behoefte, dat wil zeggen bij een temperatuur die boven de 39 graden is gestegen (bij volwassenen), of wanneer de patiënt is in ernstige toestand.

  Om slijm uit de bronchiën te onttrekken, gebruiken we meestal mucolytische geneesmiddelen. Bovendien hebben sommige mucolytische middelen de eigenschap dat ze de activiteit van antibiotica verhogen, wat belangrijk is bij de behandeling van pneumonie. Het gebruik van mucolytica zoals Ambroxol, ACS of Carbocysteïne heeft een aanvullend effect tegen longontsteking, met de benoeming van de behandelende arts en het tijdstip van inname van deze medicijnen.

  De basis van therapie voor pneumonie is de behandeling van pneumonie met antibiotica. De uitvoering van de gasuitwisselingsfunctie in het lichaam wordt weggenomen van het longweefsel. De lucht komt de weefsels en organen binnen via een complex stelsel van buizen met verschillende diameters en het overwinnen van de alveolocapillaire barrière.

  Bacteriën en virussen beïnvloeden en beïnvloeden het alveolaire weefsel in het geval dat het longweefsel ontstoken is. Daarom treedt er een opeenhoping van infiltratievloeistof op in het lumen van de acini. Dit maakt het gasuitwisselingsproces moeilijker, waardoor een deel van het weefsel uit het ademhalingsproces valt.

  Pathogenetisch wordt behandeling genoemd, gericht op het elimineren van die veranderingen in de luchtwegen die een longontsteking veroorzaakten.

  Er zijn verschillende soorten ziekten die worden geclassificeerd in verband met de grootte van pathologische foci:

  • Focal (het proces vindt plaats in één of beïnvloedt verschillende longblaasjes);
  • segmentaal (een laesie van het hele segment treedt op, die in zijn samenstelling een groot aantal alveolaire lobben heeft);
  • gedeeld (met het ontstekingsproces van de gehele longkwab);
  • croupous (volledig pulmonaire velden van beide kanten zijn aangetast).

  Al deze vormen impliceren specifieke veranderingen in longweefsel.

  Hoelang behandelen ze longontsteking?

  Behandeling van pneumonie kan zowel in medische instellingen als thuis worden uitgevoerd. Met deze ziekte is het noodzakelijk om de ernst van pneumonie te beoordelen. Dit is de bepalende factor om de duur van de behandeling te voorspellen, om de juiste medicijnen voor te schrijven. Daarom wordt de periode waarin een patiënt met een longontsteking in een ziekenhuisziekenhuis wordt behandeld, precies bepaald door de ernst van zijn ziekte.

  Er zijn veel factoren die de basis kunnen vormen voor ziekenhuisopname van de patiënt. Patiënten die om de een of andere reden niet de mogelijkheid hebben om medicijnen te nemen zoals vereist door het schema en het schema voor de behandeling van pneumonie, worden in het ziekenhuis opgenomen. Vóór de ziekenhuisopname van een patiënt wordt meestal de ernst van de pneumonie vastgesteld, waarbij een thoraxfoto van een patiënt met longontsteking wordt uitgevoerd.

  Direct na radiografie gezien het verschil in fysiologische indicaties, d.w.z. gecontroleerd druk, de toestand van de hartslag en ademhalingsfrequentie van de patiënt. Bij een acute stoornis van bewustzijn, hypoxemie, is er een infectie die de ziekte (zoals een infectie kunnen de symptomen van meningitis of endocarditis) begeleidt, of als er een vermoeden van gelijktijdig hartziekten, lever dan verplicht gesteld hospitalisatie van de patiënt. Tumorformaties behoren ook tot de vermelde factoren.

  De duur van de totale duur van de ziekenhuisopname van invloed op de vorm van de ziekte, loyaliteit gekozen geneesmiddel en hoe het lichaam reageert op de patiënt met een longontsteking op de voorgeschreven medicijnen. Gemiddeld in het normale verloop van de ziekte als de behandeling wordt de nodige aandacht en zorg, die succesvol in het helpen van herstel, de duur van de tijd waarin de patiënt doorbrengt in het ziekenhuis kamer, tussen twee en vier dagen is. Maar toch, in sommige omstandigheden de behandelend arts kan niet stoppen met ziekenhuisopname, om door te gaan met het verloop van de ziekte te controleren en voor de behandeling van longontsteking, meer intensieve cursus.

  Bij lichte vormen van longontsteking verblijft de patiënt meestal niet langer dan twee dagen in het ziekenhuis, waarna hij op de derde dag van huis gaat en zelfstandig verder kan worden behandeld. Wat betreft de vormen van pneumonie, die over het algemeen als gecompliceerd worden beschouwd, kan hun behandeling veel langer duren, ongeveer negen tot tien dagen.

  De ziekte wordt behandeld, rekening houdend met het type longontsteking en de oorspronkelijke oorzaak van de ziekte.

  Preventie van longontsteking

  Bij de therapie worden voornamelijk antibiotische preparaten gebruikt, die worden gegeven in overeenstemming met de leeftijd van de patiënt en zijn toestand. Als pneumonie geen gecompliceerde vorm aanneemt en de behandeling correct en met de meest geschikte geneesmiddelen is uitgevoerd, dan is de prognose van de behandeling van pneumonie meestal vrij gunstig. Meestal komen patiënten die lijden aan longontsteking, volledig herstel binnen drie weken voor, soms binnen een maand.

  Om een ​​dergelijke ziekte als longontsteking te voorkomen, of eenvoudiger voor de preventie van longontsteking, worden medisch specialisten meestal aanbevolen om het lichaam op verschillende manieren te temperen, te stoppen met het nemen van alcohol en te stoppen met roken van tabaksproducten.

  Daarnaast is het wenselijk om vaak de lokalen waarin er veel tijd is te ventileren, dat wil zeggen een studeerruimte en kamers in het huis. Het is noodzakelijk om zorgvuldig toezicht te houden op de voeding, die in balans moet zijn en een gezonde levensstijl te leiden. Sport is ook een goed preventief middel om het immuunsysteem te versterken en het ontstaan ​​van longontsteking te voorkomen.

  PNEUMONIË, HOEVEEL DAGEN WORDEN BEHANDELD.

  antwoorden:

  De ziekte, als het echt ernstig is, moet in een ziekenhuis worden behandeld. Het moet worden begrepen dat een milde ziekte wordt behandeld in een polikliniek, thuis en een zware in een ziekenhuis. Ernstige pneumonie wordt ongeveer 2 weken in het ziekenhuis behandeld. Deze termen kunnen echter variëren afhankelijk van het verloop van de ziekte, de aanwezigheid van gelijktijdige pathologie en krachten van het reservelichaam. Longontsteking wordt behandeld in de pulmonologische of therapeutische afdeling van het ziekenhuis. Atypische, ernstige pneumonie op de achtergrond van verschillende andere ziekten of snel evoluerende ontwikkeling van pneumonie met een sterke verslechtering van de gezondheid kan worden behandeld in de intensive care. Op de een of andere manier is de timing van herstel anders en hangt van veel factoren af.

  Anton Velikanov

  Niet minder dan 1-2 maanden.

  Vasya Petrov

  Olga N

  Het antibioticum is waarschijnlijk zwak.

  Peter

  normaal, ik heb 2 weken deze temperatuur was, dan alleen geslapen

  blijven grondig uitvoeren van de behandeling - geen tekortkomingen en schendingen van het schema van injecties - een ontstekingsproces nog gaande en het is noodzakelijk om ontstekingsfoci links - na een cursus van injecties zorgvuldig volg alle instructies van de arts --- meer informatie google en zorg voor jezelf na de behandeling - het organisme zal worden verzwakt - drink kefir
  zodat de darm van de microflora niet wordt aangetast door antibiotica

  Ilya Kalyagin

  Andrew Petrov

  Vijf keer was er elke keer gedurende ongeveer een maand een ontsteking van de longen, injecties volgens de regels zonder weglatingen. De temperatuur wordt echt lang gehouden, zodat u ook kunt worden behandeld.

  valja titova

  Een maand en heel serieus. Dus dat zonder gevolgen. Ademen is erg belangrijk!

  shaspir

  Persoonlijk duurde mijn temperatuur ongeveer twee weken bij 40 nadat antibiotica en droppers sliepen, na zes maanden ontladen. Dus wees geduldig en wees gezond. Get Well :)

  Michael Surovtsev

  Ik was 3 keer, een jaar lang, ze werden niet behandeld, ze deden het, de totale tijd was 9 maanden in het ziekenhuis, ons medicijn is een klootzak.

  Roll of Wallpapers

  kijken naar de swoop wordt uitgevoerd. en hoe te worden behandeld... ziekenhuis van de week twee (minimum), en mesyatsok op het ziekteverlof, vervolgens naar het sanatorium. dat complicaties niet naar het graf zouden worden gebracht.

  Natalia Makunina

  Ik was ongeveer 2 weken in het ziekenhuis. Daarvoor was waarschijnlijk een week thuis ziek en na het ziekenhuis een week thuis.

  van drie weken tot een volledige genezing.. Ik had twee maanden een bilaterale longontsteking in het ziekenhuis.. heeft haar 8 keer pijn gedaan... bij een longontsteking kan een dergelijke temperatuur lang zijn. Zelfs na de behandeling

  ZANOZA-tat

  Antibiotica verloop van 10 tot 21 dagen, afhankelijk van de aandoening, fysieke procedures van 5 tot 10 dagen, vergelijkbaar met de staat... De temperatuur kan tot 7 dagen na het innemen van het antibioticum duren, na 7 dagen, als de temperatuur niet afneemt, wordt het antibioticum veranderd in een sterkere. Wees sterk! Plezier dan nog steeds!

  Evgeny Levkin

  Voorheen niet minder dan 40 dagen., Alleen in het ziekenhuis..

  Pink Floydovich Zevolov

  Van 2 weken tot een maand, maar als in een week de temperatuur niet normaal wordt, moet röntgenbestrijding worden gedaan en moet worden besloten of antibiotica moet worden gewijzigd

  Aleksandr Aychikov

  Klassiek - 21 dagen

  Arthur Fathutdinov

  Ik heb 3 weken behandeld

  De helft van de opmerkingen is onzin. Slechts een paar opmerkingen de moeite waard. Pneumonie wordt thuis volledig behandeld, het hangt allemaal af van de ernst van de ziekte. Het wordt gedurende 10 dagen behandeld (precies de antibioticakuur), daarna zal de arts zelf beslissen om te verlengen of te stoppen. Dag 6 is nog geen indicator. En het sputum moet worden gezaaid, de longontsteking immers, en de atypische vorm gebeurt. En al die rotzooi die hierboven is geschreven, je kunt niet eens lezen.
  En volledig herstel is een puur theoretisch concept, dit is het moment waarop symptomen en klinische syndromen ontbreken. En het kan 10 dagen zijn, misschien 20, en misschien een maand, afhankelijk van welke reactiviteit van het organisme.

  Petr Merkushev

  Longontsteking: symptomatologie en tijdstip van behandeling

  Bij de diagnose van longontsteking is de timing van de behandeling en manieren om zich onmiddellijk te identificeren vrij moeilijk. Dit onderwerp prikkelt veel mensen die in contact komen met een dergelijke veel voorkomende, maar zeer gevaarlijke ziekte. Om het begin van effectieve oppositie van een infectie over te slaan, betekent dit om alle behandelingsprocessen te compliceren en zelfs om ziekte te veroorzaken in de chronische vorm die gepaard gaat met ernstige complicaties.

  Moderne medische producten kunnen de ziekte weerstaan ​​en snel op de voeten van de patiënt komen met verschillende soorten laesies en de aanwezigheid van verschillende pathogenen. Wanneer longontsteking wordt gediagnosticeerd, hangt de timing van de behandeling af van verschillende factoren, zowel externe factoren als factoren die worden bepaald door de individuele kenmerken van het lichaam. Maar in ieder geval is het belangrijk dat de therapie op tijd komt en duurt tot volledige genezing.

  Kenmerken van de ziekte

  Longontsteking combineert een aantal longziekten, gekenmerkt door een ontsteking van het longweefsel, die het vaakst optreedt als gevolg van een infectie met schade aan de alveoli en het interstitiële weefsel. De ziekte kan zich onmiddellijk manifesteren als een onafhankelijk proces (primair type) of een complicatie worden van een andere ziekte (secundair type).

  De timing en het tijdschema van de behandeling worden grotendeels bepaald door de mate en lokalisatie van de laesie:

  1. Totale vorm: het ontstekingsproces omvat het hele lichaam.
  2. Focal variety: de nederlaag is gelokaliseerd als een aparte focus.
  3. De deelvorm: één longkwab is beschadigd.
  4. Segmentweergave: een of meer segmenten van het orgel worden beïnvloed.
  5. Eenzijdige longontsteking: de ontsteking dekt een long.
  6. Dubbelzijdige vorm: beide longen zijn aangetast.

  Door de aard van de ziekte onderverdeeld in typische longontsteking (effectieve standaard behandeling regime) atypische (individuele behandelingen nodig zijn rekening houdend met de specifieke ziekteverwekker) ras, alsmede stagnerende soort staat. De meest voorkomende pathogenen zijn de volgende virussen: chlamydia, streptococcus, staphylococcus, pneumococcus en mycoplasma.

  De ernst van de manifestatie van de ziekte is verdeeld in lichte, middelmatige en ernstige graden. De pathogenese van pneumonie kan acuut, verlengd en chronisch zijn. De acute vorm duurt in de regel 3-7 dagen, een langdurig type kan 2-3 weken verschijnen en de chronische vorm kan jaren aanhouden. Bovendien is elke variëteit gecompliceerd en ongecompliceerd.

  Symptomen en ziektebeeld

  Om het behandelingsregime te bepalen, is het noodzakelijk om het type pneumonie te differentiëren volgens de bovenstaande classificaties. Primaire diagnose wordt uitgevoerd volgens de kenmerkende symptomen en het klinische beeld van de ontwikkeling van de ziekte. De acute vorm van de ziekte manifesteert zich in specifieke varianten:

  1. Lobaire pneumonie (dementie) een plotselinge temperatuurstijging tot 40 ° C, rillingen, zwakheid, pijn op de borst, hoest (initieel droog, daarna met sputum).
  2. Focal type: de temperatuur stijgt geleidelijk, maar de tekenen zijn, hoewel ze langzamer ontwikkelen, vergelijkbaar.
  3. Ontwikkelde lobulair longontsteking: een SARS begint (coryza, zwakte, pijnlijke, hoesten, pijn, de temperatuur stijgt tot 39ºS) voor 3-4 dagen en vervolgens verhogen van de temperatuur tot 40C, toegenomen hoest en malaise.
  4. Overgroei van ARVI: na een verkoudheid, die 7-10 dagen duurt, ontwikkelt zich longontsteking met verzwakte symptomen.

  Over het algemeen wordt pneumonie bij volwassenen gekenmerkt door de volgende symptomen:

  • zeer hoge temperatuur, hoesten (soms met sporen van bloed);
  • koortsachtige toestand;
  • hoofdpijn;
  • overvloedig zweten, vooral 's nachts;
  • ademhalingsmoeilijkheden en kortademigheid, koude rillingen;
  • pijn in de borst, erger bij hoesten;
  • zwakte;
  • misselijkheid, tot overgeven;
  • diarree;
  • tachycardie van het hart.

  Bij de atypische vorm van de ziekte is de manifestatie van symptomen niet erg voor de hand liggend en nemen ze geleidelijk toe. Het behandelen van longontsteking is al nodig bij de eerste manifestaties van symptomen.

  Behandeling van de ziekte

  De therapeutische strategie voor pneumonie heeft verschillende richtingen:

  • dieet versterken, verzadigd met vitamines en eiwitten;
  • effectieve antibacteriële en antivirale therapie;
  • ontgifting activiteiten;
  • symptomatische therapie.

  Met een milde vorm van de ziekte duurt actieve therapie met medicinale preparaten maximaal 5 dagen en voor ernstigere gevallen - niet minder dan 10 dagen. De behandeling zou moeten duren zolang de symptomen verschijnen en het proces op het röntgenogram merkbaar is. Na de eliminatie van de hoofdborden antibiotica binnen 2-3 dagen blijven gebruiken. Het einde van de behandelingskuur wordt bepaald door de resultaten van complexe laboratorium- en instrumentele onderzoeken.

  Antibiotica therapie

  De belangrijkste behandeling van pneumonie wordt uitgevoerd door de introductie van krachtige antibiotica, die pathogenen vernietigen. Om echter het type ziekteverwekker te bepalen, is tijd nodig: bacteriecultuur, monsters, verschillende onderzoeken. In sommige gevallen kan de detectie van een infectie 7-10 dagen aanhouden, en het uitstellen van de start van de behandeling verergert de situatie van de patiënt.

  Met dit in gedachten worden antibiotica met een breed werkingsspectrum (Suprax, Ceftriaxon) voorgeschreven op de eerste dag van de detectie van de symptomen van de ziekte om de concentratie van de antibacteriële component in het bloed te verkrijgen. Wanneer er een atypische vorm voor volwassenen bestaat, wordt een combinatie van verschillende geneesmiddelen gebruikt: Suprax met Clarithromycin of Ceftriaxon met Sumamed.

  Aangezien de eerste dagen van de therapie worden versterkt door de aanvullende toediening van ontstekingsremmende geneesmiddelen, resorptieve middelen en vitaminecomplexen, en ze worden intraveneus of intramusculair toegediend.

  Onmiddellijk nadat het specifieke type agens is bepaald, wordt een gerichte antibioticatherapie toegepast (meestal 3-7 dagen nadat de eerste tekenen zijn gevonden). Geneesmiddelen kunnen worden voorgeschreven naast de eerder geaccepteerde behandelingskuur of in ruil daarvoor. De volgende antibiotica worden aanbevolen:

  • pneumokokkeninfectie: benzylpenicilline, aminopenicilline, cefotaxime, Macrolide;
  • Hemophilus influenzae: Amoxicilline of Aminopenicilline;
  • Staphylococcus aureus: Oxacilline, cefalosporinen van de eerste en tweede generatie;
  • Chlamydia-infecties: Macroliden, Tetracyclines, Fluoroquinolon;
  • Legionella: erytromycine, rifampicine;
  • E. coli: cefalosporinen van de derde generatie.

  Kenmerken van de behandeling van de ziekte

  Zelfs als het geselecteerde breedgedragen antibioticum niet onmiddellijk een positief effect geeft, moet het gedurende ten minste 3 dagen worden toegediend om het gewenste bloedgehalte te creëren. In sommige gecompliceerde varianten wordt de volgende therapie aanbevolen:

  1. Longontsteking in het middenstadium bij mensen jonger dan 60 jaar: Avelox gedurende 5 dagen in combinatie met Doxycycline, dat gedurende 2 weken wordt voorgeschreven.
  2. Verergerde ziekte en voor mensen ouder dan 60 jaar: Avelox in combinatie met Ceftriaxon gedurende een periode van niet minder dan 10 dagen.
  3. Een ernstige vorm van longontsteking, ongeacht de leeftijd van de patiënt: de combinatie met levofloxacine ceftriaxon of cefepime Fortum voor de periode tot tekenen van herstel.
  4. Met gecompliceerde ernstige vorm: Sumamed met Tavanik, Fortum with Tavanik, Targotsid with Meronem, Sumamed with Meronem.

  Behandeling van congestieve vorm van de ziekte

  Congestieve pneumonie wordt gekenmerkt door impliciete symptomen en langdurig beloop. Meestal ontwikkelt het zich bij ouderen en mensen met een verzwakt lichaam. Therapie met antibiotica van dit type ziekte duurt niet minder dan 14 dagen. De volgende antibiotica worden voorgeschreven: Cefazolin, Cyphran of Penicilline van een beschermd type. De loop van dergelijke medicijnen duurt 15-20 dagen.

  Als de congestieve vorm voortgaat met achtergrondhartfalen, wordt een aanvullende inname van glycosiden en diuretica aanbevolen. Complexe behandeling omvat ook bronchodilatoren en expectorans, evenals multivitaminen.

  Over het algemeen vindt bij de juiste behandeling van congestieve pneumonie herstel plaats na 20-25 dagen.

  De duur van de behandeling van pneumonie is afhankelijk van een aantal factoren en de ernst van de ziekte. De acute vorm met de juiste therapie wordt binnen 7-10 dagen genezen. Verzwakte patiënten, ouderen en kinderen jonger dan 3 jaar moeten worden behandeld in een ziekenhuis onder toezicht van specialisten.

  Behandeling van pneumonie bij een volwassene

  Ziekten van het ademhalingssysteem hebben een hoog risico voor mensen. Een dergelijke veel voorkomende pathologie is longontsteking, die ontsteking van het longweefsel veroorzaakt en onomkeerbare veranderingen daarin. Om zuurstofverbranding van weefsels te voorkomen, moet de ziekte noodzakelijkerwijs op tijd beginnen te behandelen.

  Hoe longontsteking thuis te behandelen bij volwassenen

  Longontsteking heeft vaak een virale karakter, maar ook in andere gevallen is lid geworden van bacteriële infecties, zodat een volwassene per se antibiotica te geven, toewijzen 1-2 voorbereidingstijd. behandeling normen rekening houdend met verschillende factoren:

  • type longontsteking;
  • volume van schade aan longweefsel;
  • gezondheidstoestand en leeftijd van de patiënt;
  • bijkomende ziekten van het hart, de nieren of de longen.

  antibiotica

  Volwassenen schrijven antibiotica voor voor pneumonie, rekening houdend met hun leeftijd, en zelfs met een onbeduidende effectiviteit van één medicijn veranderen ze het niet gedurende 3 dagen of totdat de sputumanalyse van de patiënt is ontcijferd. Gebruik voor de behandeling van longontsteking moderne populaire geneesmiddelen onder de namen:

  1. Ceftriaxone. Als een vorm van afgifte worden witte poeders gebruikt voor de bereiding van injecties. Het verloop van de behandeling van pneumonie wordt bepaald door de arts, afhankelijk van de mate van ernst. Voor een volwassene is de dosis 1-2 g per dag. Een oplossing voor injecties wordt bereid uit 500 mg van het geneesmiddel en 2 ml van een 1% -ige oplossing van lidocaïne, en voor de druppelaars wordt 5 ml steriel water gebruikt. De prijs is vanaf 25 roebel, het wordt verkocht op recept.
  2. Sefpotek. Antibioticum, ook toegestaan ​​voor een kind van 12 jaar. Effectief bij de behandeling van longontsteking en andere luchtweginfecties. Volwassenen moeten 200 mg - 1 tablet innemen, met een interval van 12 uur. Beëindig de loop van de behandeling is noodzakelijk in 2 weken. Prijs vanaf 120 wrijven.
  3. Sumamed. Naast tabletten is het verkrijgbaar als poeder of lyofilisaat. Het is geïndiceerd voor infectieuze en inflammatoire ziekten, waaronder luchtwegen. Van een longontsteking moet u 500 mg van het geneesmiddel per dag behandelen, gelijk aan 3 dagen. De prijs vanaf 520 r.

  De middelen van mensen

  Folkbehandeling van pneumonie bij volwassenen is effectief in combinatie met het innemen van medicijnen als de behandeling thuis wordt uitgevoerd. Om dit te doen, kunt u de volgende recepten gebruiken:

  1. Afkooksel van rozijnen. Spoel af met 0,5 eetl. Donkere rozijnen, geef het door de gehaktmolen. Golf een glas kokend water, laat het ongeveer 10 minuten onder het deksel weken. Om een ​​ontsteking van de longen met zo'n afkooksel te behandelen, moet je 1,5 eetlepel drinken. dagelijks.
  2. "Melk" melk. Bereid 3 gedroogde witte vijgen. Verwarm de melk, giet het fruit, kook ongeveer een half uur boven een vuur. Om longontsteking te behandelen, drink 2 glazen per dag tot de symptomen verbeteren.
  3. Nastoy op de noten. Neem 500 ml droge rode wijn. Vul ze met 50 g geschilde noten. Laat het middel ongeveer een kwartier op een zacht vuurtje rusten. Eet elk 1 eetl. voor elke maaltijd.

  Om te beginnen is het aan te raden om regelmatig van houding te veranderen in bed en niet op je zij te liggen, wat pijn doet. Na 3-4 dagen, wanneer de acute periode van de ziekte al achter de rug is, kunt u beginnen met ademhalingsgymnastiek, waarvoor u op uw rug ligt en uw handen op uw buik legt. Je moet uitademen na een diepe zucht, maar doe het langzaam, span je buikspieren. Benaderingen moeten minimaal 5 per dag zijn, die elk 15 herhalingen bevatten. Het wordt aanbevolen om LFK te gebruiken en voor de preventie van pneumonie.

  Kenmerken van de behandeling van longontsteking

  Behandeling van pneumonie bij een volwassene hangt van vele factoren af, waarvan de eerste het type van deze ziekte is. Therapie voor ouderen is verplicht in het ziekenhuis, anders wordt de beslissing genomen door de arts. Het algoritme van de behandeling bestaat uit verschillende fasen. De eerste pneumonie wordt gediagnosticeerd, daarna wordt de focus van ontsteking geëlimineerd met antibiotica. Vervolgens worden aanvullende medicijnen voorgeschreven voor de resterende tekenen van de ziekte.

  gesegmenteerde

  Bij volwassenen komt deze vorm vaker voor dan anderen en is verdeeld in rechtszijdig en linkszijdig. Een specifieke soort is bilateraal, wanneer laesies aanwezig zijn in beide longen. Behandeling van pneumonie bij een volwassene wordt permanent uitgevoerd met het gebruik van antibiotica, fysiotherapie, inhalaties en eliminatie van allergische reacties. Met een eenzijdige of bilaterale vorm, moet u zorgen voor de juiste positie van de patiënt - semi-zitten om de prestaties van de longen te verbeteren.

  virale

  Virussen, bacteriën of schimmels en parasieten leiden tot de virale vorm. De eerste twee dagen van de behandeling van een longontsteking volwassen benoemd tot antivirale medicijnen zoals Tamiflu of Ingavirin met influenza natuur en Acyclovir te nemen op de exciter, veroorzaakt waterpokken. Naast deze geneesmiddelen krijgt de patiënt antipyretische, pijnstillende en hoestonderdrukkende middelen die helpen bij sputum. Antibiotica worden alleen voorgeschreven met toevoeging van een bacteriële infectie.

  bronchopneumonie

  Dit type pneumonie wordt ook focal genoemd. Het ontwikkelt zich tegen de achtergrond van bronchitis, daarom is het vooral gevaarlijk vanwege de gevolgen ervan - pleuropneumonie, abces en zelfs gangreen, daarom worden de behandelingsmethoden alleen door een arts gekozen. Antibiotica worden verplicht in de therapie en ze worden gekozen op basis van de mate van invloed op de darmmicroflora. Ecoantibiotica worden vaak gebruikt. Daarnaast worden volwassenen behandeld met medicijnen die het slijm verdunnen, uitscheiden en het immuunsysteem herstellen.

  SARS

  De meest ernstige is de atypische vorm, omdat deze wordt veroorzaakt door atypische pathogenen en vaak is er een longontsteking bij een volwassene zonder temperatuur. De verraderlijke ziekte is ook te wijten aan het feit dat het een latente periode heeft waarin de symptomen praktisch afwezig zijn. Antibiotica zijn vaak niet in staat om de manifestaties van dit type pneumonie het hoofd te bieden, dus een volwassene krijgt immunoglobulines en speciale procedures voor het opzuigen van vocht in de longen. De behandeling wordt aangevuld door een complex van vitamines en antipyretica.

  wortel

  Een andere complexe vorm van longontsteking is de radicale. Het is moeilijk om een ​​diagnose te stellen, omdat de symptomen vergelijkbaar zijn met tuberculose en centrale longkanker. Geneesmiddelen voor behandeling worden onmiddellijk na de diagnose en verschillende medicijnen tegelijkertijd voorgeschreven, zodat de aandoening binnen 2-3 dagen wordt verlicht en de patiënt warming-up en oefentherapie kan worden voorgeschreven.

  Behandeling van longontsteking in het ziekenhuis

  Indicaties voor ziekenhuisopname zijn verslechtering van de toestand van de patiënt of het onvermogen om de noodzakelijke medicijnen thuis toe te passen. Bij tijdige behandeling komt verlichting binnen 2-4 dagen, maar mogelijke complicaties verhogen de duur van het verblijf in het ziekenhuis tot 10 dagen, en vaak tot 4 weken. De patiënt krijgt injecties of druppels met antibiotica, vervolgens wordt fysiologische zoutoplossing op dezelfde manier geïnjecteerd om het lichaam te ontgiften. In combinatie met deze geneesmiddelen worden volwassenen slijmoplossend en koortswerende middelen voorgeschreven.

  Hoeveel wordt longontsteking behandeld?

  Behandeling van community-acquired pneumonie bij volwassenen gebeurt thuis en duurt 7 tot 10 dagen. Het voegt een periode toe voor de restauratie van het lichaam, die van 1 tot meerdere maanden kan duren. Hetzelfde bedrag kan worden gebruikt om chronische longontsteking te bestrijden. De duur van de behandeling hangt af van de tijdigheid van de therapie. Bovendien is de effectiviteit van de geselecteerde geneesmiddelen ook belangrijk. Intramurale therapie heeft een gemiddelde duur van 9-10 dagen met ernstige vorm. Stagnante pneumonie kan binnen 20-25 dagen worden genezen.

  Video over ademhalingsgymnastiek met longontsteking

  Hoe lang duurt het verloop van de behandeling van een longontsteking in het ziekenhuis? (rechts) En hoe verschilt pneumonie van longontsteking?

  antwoorden:

  Anastasia

  Ik werd 2 weken behandeld, de hele ezel werd gestoken zodat ik het kon repareren :)) En trouwens, de waarheid is longontsteking en longontsteking is hetzelfde

  voor zover ik weet, is longontsteking een virale ziekte, longontsteking niet

  sperma sokolov

  Longontsteking en de ontsteking van de longen zijn hetzelfde. Longontsteking wordt anders behandeld.

  Sasha

  meestal 1,5-2 weken, wordt behandeld met antibiotica. Longontsteking is een ontsteking van de longen. Pneumon in het Latijn betekent licht

  Evgeny Pavlikov

  Longontsteking is een ziekte die door verkoudheid wordt behandeld. Het wordt al heel lang behandeld als niet triest maar veroorzaakt de dood! longontsteking in% 70 dat een persoon zal overleven en longontsteking% 50 tot 50! Een longontsteking kan worden ontvangen als het sterk is om een ​​koud hoofd te vangen!

  Natalie

  dit is een en dezelfde ziekte. De loop van de behandeling is 14-21 dagen in het ziekenhuis

  Flits in de nacht

  Bij de dochter (6 jaar) complicatie na een griep tweezijdige aemische pneumonie. Uit het ziekenhuis werd geweigerd om thuis te worden behandeld. 7 dagen antibiotica, nu slijmoplossend, massage, wrijven en inhalatie. In het ziekenhuis is het logisch om tien dagen te liegen en dan naar huis te gaan. Omdat thuis via orale tabletten kan worden genezen. En antibiotica 2 en 3 generaties koljat op 1 nyxis per dag, in plaats van zoals eerder - een priester, als een wereldbol.

  Dmitry Kosach

  Het is hetzelfde. Ze worden allemaal verschillend behandeld, afhankelijk van de ernst van de cursus.

  Gayane Caprielants

  longontsteking en longontsteking het is geschikt en tegelijkertijd behandeling in het ziekenhuis voor ongeveer 20 dagen, maar het hangt allemaal af van de effectiviteit van de therapie, op voorwaarde van bolnogo, de indicatoren van laboratoriumonderzoek methoden in dynamiek met het origineel!

  april

  Longontsteking is een ernstige ziekte die niet onafhankelijk kan worden behandeld. Bij ouderen, kinderen en mensen met verminderde immuniteit is het ernstiger, daarom is in deze gevallen ziekenhuisopname noodzakelijk.