Fibrose van de longen

Fibrose van de longen wordt gekenmerkt door verdikking van de interalveolaire wanden van de longen. Onderscheid de focale fibrose, die van invloed is op de kleine delen van de longen, en diffuse interstitiële fibrose met laesies in grote delen van de longen. Bij focale fibrose treedt longfunctiestoornis enkele jaren na het begin van de ziekte op, terwijl in gevallen van diffuse fibrose de symptomen snel optreden.

Symptomen van fibrose

 • Hoest, kortademigheid.
 • Cyanose van de huid.
 • Bronchitis.
 • Hartfalen.
 • Snelle, oppervlakkige ademhaling.

oorzaken van

De meest voorkomende vorm van pulmonaire fibrose is silicose. Het komt voor bij mensen door langdurige inademing van kwartsstof. Silicylzuur, dat deel uitmaakt van het stof, zorgt ervoor dat het interstitiële bindweefsel prolifereert in de longen. Silicose is een professionele ziekte die vooral werknemers in de metallurgische productie treft. Longfibrose kunnen optreden en andere professionals, zoals versterkers, door inademing van deeltjes van cement, talk, asbest, antraciet, aluminium, lasrook. Focal pulmonary fibrosis kan zich manifesteren in sarcoïdose. Sarcoïdose is een ziekte van het hele lichaam, gekenmerkt door schade aan de longen, lymfeklieren en huid. Bovendien kan pulmonaire fibrose gepaard gaan met tuberculose, allergieën of cirrose. In de meeste gevallen kan de werkelijke oorzaak van diffuse interstitiële fibrose echter niet worden vastgesteld.

Behandeling van longfibrose

Diffuse en ernstige vormen van focale pulmonaire fibrose worden behandeld met glucocorticoïden, cytostatica en immunosuppressiva (ze verzwakken of onderdrukken de immuunreacties van het lichaam). Om kortademigheid te verminderen, worden bronchusverwijders voorgeschreven. Wanneer de ontsteking verergert, worden antibiotica, zuurstofinhalaties en hartglycosiden voorgeschreven. De patiënt is gecontra-indiceerd bij grote lichamelijke inspanning. Het effect van medicijnen wordt versterkt door therapeutische gymnastiek.

Vermijd inademing van rook, stof en factoren die allergische reacties veroorzaken.

Bij frequent hoesten, kortademigheid en kortademigheid dient u een arts te raadplegen.

De arts zal luisteren naar de klachten van de patiënt en röntgenfoto's van de longen uitvoeren. In geval van twijfel zal de arts de patiënt doorverwijzen naar de longarts.

Loop van de ziekte

Vanwege de proliferatie van bindweefsel wordt de gasuitwisseling tussen longblaasjes en haarvaten gehinderd, waardoor er onvoldoende zuurstof in het bloed komt. Het menselijk lichaam probeert te compenseren voor zuurstofgebrek en gezonde longlobben beginnen intensiever te werken. Wanneer fibrose de bloeddruk verhoogt in een kleine cirkel van de bloedsomloop, verhoogt tegelijkertijd de belasting van het rechter hart. In de overgrote meerderheid van de gevallen ontwikkelt zich fibrose geleidelijk en langzaam. De eerste symptomen van de ziekte zijn hoesten, kortademigheid, toenemen tijdens het sporten, evenals een snelle ademhaling. In de toekomst verschijnt dyspnoe in rusttoestand. Ten eerste is zuurstofgebrek alleen te zien tijdens het sporten - er is cyanose van de vingers en slijmvliezen van de mond. Vervolgens ontwikkelt zich de cyanose van alle huidintegumenten. Bovendien hebben dergelijke patiënten veel meer kans op ontsteking van de longen en bronchiën. Vaak hebben ze ook emfyseem. Patiënten hebben meestal een hoest met etterig sputum.

Is longfibrose gevaarlijk?

Patiënten met diffuse pulmonaire fibrose sterven het vaakst. Met focale fibrose is de prognose gunstiger - soms als gevolg van een correcte en tijdige behandeling herstellen patiënten zonder enige resteffecten.

Fibrose kan niet altijd worden voorkomen. Mensen met gevoelige luchtwegen moeten alles vermijden dat de luchtwegen kan irriteren.

Bij mensen met verhoogde gevoeligheid kunnen stro, schimmel, uitwerpselen van vogels en verschillende planten een ontsteking van de alveoli van de longen veroorzaken. Na verloop van tijd kan deze ziekte diffuse interstitiële longfibrose gaan veroorzaken.

Levensverwachting met pulmonaire fibrose

De diagnose 'longfibrose' voor veel patiënten betekent het begin van een complexe strijd tegen de ziekte, die enorme inspanningen vereist.

Hoe gevaarlijk is deze ziekte, is het echt dat er geen effectief medicijn uit is verzonnen, en wat is de levensverwachting met deze ziekte? Deze vragen zorgen in de eerste plaats voor de patiënt.

Levensverwachting in verschillende stadia van de ziekte

Fibrose van de long heeft verschillende stadia en vormen van stroming, die rechtstreeks van invloed zijn op de prognose van de ziekte, kwaliteit en levensverwachting. Artsen hebben de neiging om de ziekte in vroege en late stadia onder te verdelen, waarbij de symptomen in intensiteit verschillen.

 • Het vroege stadium wordt gekenmerkt door een lichte verslechtering van het algehele welzijn van een persoon. Meestal wordt respiratoire insufficiëntie van de eerste of tweede graad gediagnosticeerd, de patiënt klaagt over kortademigheid, langdurige zwakte en apathie, nachtelijk zweten, gevoeligheid in de gewrichten in de ochtenden. Laboratoriumstudies vertonen lichte veranderingen in de samenstelling van het bloed; röntgenopnamen van de longen laten duidelijk veranderingen zien.
 • Het late stadium manifesteert zich door uitgesproken, langdurige dyspnoe, toegenomen ademhalingsfalen tot de derde of vierde graad. Verschijnt cyanose van de huid, de slijmvliezen krijgen een blauwachtig-asachtige kleur. De veranderingen in de vorm van vingers groeien, de nagels worden convex, de vingers in vorm lijken op drumsticks.

Fibrose, afhankelijk van het beloop en de duur van de ziekte, is verdeeld in chronisch en acuut.

 • Acuut type van de ziekte ontwikkelt zich snel, gecompliceerd door hypoxemisch coma, longembolie en acuut respiratoir falen, wat tot de dood leidt;
 • De chronische vorm verloopt langzaam, waardoor de duur van de activiteit geleidelijk afneemt. Deze vorm van de ziekte is onderverdeeld in: agressief, focaal, langzaam vorderend en persistent.

De toename van de symptomen bij het agressieve type chronische longfibrose is veel langzamer dan in de acute vorm van de ziekte. Aanhoudende chronische fibrose wordt gekenmerkt door een geleidelijke, langdurige toename van de intensiteit van de symptomen. De meest geleidelijke ontwikkeling van de ziekte wordt waargenomen bij langzaam voortschrijdende chronische fibrose.

In welke gevallen is een ongunstig resultaat mogelijk?

 • De acute vorm is relatief zeldzaam, in slechts twintig procent van de gevallen. Gekenmerkt door een plotseling begin met snel toenemende symptomen. Graden van respiratoir falen veranderen elkaar snel, de patiënt lijdt aan ernstige kortademigheid. Acute progressieve fibrose leent zich praktisch niet voor de methoden van conservatieve therapie, de patiënt sterft na een paar maanden.
 • Chronische fibrose van agressieve vorm vermindert de duur van de noodzakelijke bewegingen drastisch en leidt de patiënt binnen een jaar naar de dood, met een conservatieve behandeling. Dyspnoe en hartfalen verslechteren de conditie van de patiënt, omdat de symmetrische proliferatie van fibreus weefsel in de longen niet kan worden beheerst door het toedienen van medicijnen.

Chirurgische behandeling, longtransplantatie in deze pathologie biedt in de helft van de gevallen een kans voor de patiënt om het leven voort te zetten. Statistieken tonen aan dat een tijdige operatie helpt om de duur van de activiteit met ongeveer vijf jaar te verlengen.

Verminderd lichaamsgewicht, subfebrile temperatuur duiden op ernstige problemen in de longen. Voor de tijdige organisatie van therapeutische interventies, ontdek hoe vroege diagnose van longarcose wordt uitgevoerd.

Werk aan de productie met constant vervuilde lucht kan leiden tot de ontwikkeling van silicose. Meer informatie over de preventie van deze ziekte.

In welke gevallen is een gunstig resultaat mogelijk?

Langzaam voortschrijdende chronische ziekte wordt gekenmerkt door een vrij soepele, langdurige ontwikkeling van de ziekte. De patiënt, met een adequate behandeling en afwezigheid van bijkomende pathologieën van het cardiovasculaire systeem, kan tien of meer jaar leven.

Hoe de conditie en prognose van het leven te verbeteren

Therapeutische maatregelen bij de behandeling van pulmonaire fibrose zijn gericht op het herstel van de normale ademhaling en gasuitwisseling, het stoppen van het pathologische proliferatieproces van vezelachtige formaties en het stabiliseren van de stoornissen die samenhangen met het ademhalingssysteem. Methoden zijn onderverdeeld in:

 • Medicamenteuze therapie;
 • geen medicamenteuze therapie;
 • rehabilitatiemaatregelen;
 • chirurgische behandeling.

Het belangrijkste doel van medicamenteuze behandeling is om de vorming van groei in de longen te verminderen en de levensverwachting te verhogen. Beëindiging van het pathologische proces geeft hoop aan patiënten, omdat gelijktijdige therapie van hart- en ademhalingsstoornissen slechts een aanvullend effect heeft.

Omdat de geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van fibrose die een negatieve invloed op het lichaam, waardoor het immuunsysteem, valt de patiënt een jaarlijkse griepvaccinatie en wordt ook aanbevolen om een ​​vaccin te introduceren tegen pneumokokken eens in de vijf interval. De behandeling wordt verlengd, het wordt uitgevoerd onder de verplichte regelmatige supervisie van de arts.

Niet-medicamenteuze behandeling omvat zuurstoftherapie, die zowel in het ziekenhuis als in de ambulante periode wordt uitgevoerd. Inhalatie van zuurstof maakt het mogelijk om de gasuitwisseling te normaliseren, vermindert kortademigheid en maakt het mogelijk om de fysieke activiteit te verhogen. Op afspraak van een arts worden plasmaferese en hemosorptie uitgevoerd.

Rehabilitatiemaatregelen zijn nodig om metabole aandoeningen geassocieerd met de ziekte te voorkomen. Verbeter de kwaliteit en levensverwachting:

 • Fysiotherapie, wandelen en joggen in de frisse lucht;
 • slaap in de frisse lucht wordt vooral aanbevolen voor pulmonaire fibrose, evenals voor verblijf in de natuur;
 • Ademhalingsgymnastiek - een van de krachtige remedies voor longziekten;
 • Hoogwaardig, hoogwaardig voedsel, exclusief het gebruik van producten die conserveermiddelen en chemicaliën bevatten. Het lichaam moet worden ondersteund, het dieet moet zachte, lichte, hoogcalorische en verzadigde vitaminen zijn;
 • ontvangst van verschillende vitaminecomplexen aanbevolen door een arts.

Helaas is dit een ernstige ziekte, die in de meeste gevallen tot de dood van de patiënt leidt. Maar naleving van medische aanbevelingen, de wens om de ziekte te stoppen, de wens om de levensverwachting te verhogen, worden die factoren die een persoon helpen in de strijd tegen een ernstige aandoening.

Pulmonaire fibrose: symptomen, behandeling, prognose

Fibrose van de longen manifesteert zich door verdikking van de interalveolaire septa in de longen. Het wordt geaccepteerd om focale fibrose te onderscheiden, in de aanwezigheid waarvan slechts kleine gebieden van de longen en interstitiële diffuse fibrose met laesies van grote delen van de long worden beïnvloed. In de aanwezigheid van focale fibrose komen longfunctiestoornissen verscheidene jaren na het begin van de ziekte voor, terwijl bij diffuse fibrose het klinische beeld snel groeit.

Symptomen van fibrose:

oppervlakkige, snelle ademhaling;

cyanose van de huid;

Oorzaken van ontwikkeling

De meest voorkomende vorm van de ziekte is silicose. Dit soort fibrose ontstaat wanneer de persoon kwartsstof gedurende lange tijd inhaleert. Salicylzuur, dat in het stof aanwezig is, veroorzaakt de proliferatie van interstitiële bindweefsels in de longen zelf. Silicose is een professionele ziekte, die vooral werknemers van metallurgische bedrijven treft. Fibrose in de longen kan ook voorkomen bij vertegenwoordigers van andere beroepen, bijvoorbeeld in bouwers die vaak aluminium, antraciet, asbest, talk, cement, las-aërosolen inhaleren bij productie. Focal pulmonary fibrosis is ook mogelijk bij de ontwikkeling van sarcoïdose. Sarcoïdose - een polysystemische ziekte, die wordt gekenmerkt door schade aan de huid, lymfeklieren en longen. Onder andere kan longfibrose ook optreden met tuberculose, cirrose en allergieën, maar in de meeste gevallen is de werkelijke oorzaak van diffuse interstitiële fibrose niet vastgesteld.

Behandeling van longfibrose

Zware vormen van focale fibrose en diffuse fibrose worden behandeld met cytotoxische geneesmiddelen, glucocorticoïden, immunosuppressiva (verzwakken en onderdrukken de immuunreacties van het lichaam). Om kortademigheid te stoppen of verminderen, kunnen bronchodilatoren worden voorgeschreven. Met een verergering van het ontstekingsproces kunnen hartglycosiden, inhalaties en antibiotica worden voorgeschreven. Ook zijn patiënten gecontra-indiceerd bij verhoogde fysieke activiteit. Om het effect van medicijnen te verbeteren, kan een cursus medische gymnastiek worden voorgeschreven.

Het is noodzakelijk om inademen van stof, rook en allergenen te voorkomen.

Bij frequente hoest, kortademigheid en ademhalingsstoornissen dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. De arts luistert naar de klachten van de patiënt en schrijft een röntgenonderzoek van de longen voor. Als er twijfels zijn, kan een nauwer overleg met een longarts vereist zijn.

Loop van de ziekte

De proliferatie van bindweefsel leidt tot verstoring van de gasuitwisseling tussen de longblaasjes en haarvaten, dus deze situatie beïnvloedt het zuurstofniveau in het bloed. Het lichaam probeert te compenseren voor zuurstofgebrek en gezonde longlobben beginnen te functioneren in een versterkte modus. In aanwezigheid van fibrose neemt het bloeddrukniveau in de kleine cirkel toe, waardoor de belasting op het rechter atrium toeneemt. In de meeste gevallen begint fibrose geleidelijk te ontwikkelen en verloopt het vrij langzaam. De eerste tekenen van pathologie zijn gewoonlijk kortademigheid en hoesten tijdens lichamelijke inspanning, snelle ademhaling. In de toekomst is dyspneu aanwezig, zelfs in rust. In eerste instantie kan zuurstof tekort alleen worden opgemerkt met de belasting - er is een cyanose van de slijmvliezen van de mond, vingers. Dan begint cyanose van de huid door het lichaam te ontwikkelen. Onder andere patiënten met fibrose lijden veel vaker aan een ontsteking van de bronchiën en longen. Vaak kan de diagnose gesteld worden en emfyseem. Dergelijke patiënten lijden meestal aan een hoest met purulent sputum.

Hoe gevaarlijk is fibrose?

Patiënten die lijden aan een diffuse vorm van longfibrose, sterven in de meeste gevallen. Als er een focale vorm van de ziekte is, is de prognose gunstiger - in sommige gevallen, met een tijdige en adequate behandeling, herstellen de patiënten volledig.

Het is niet altijd mogelijk om fibrose te voorkomen. Mensen die overmatig gevoelige luchtwegen hebben, moeten alle factoren en invloeden vermijden die de luchtwegen irriterend kunnen beïnvloeden.

Uitwerpselen van vogels, schimmels en stro kunnen ontsteking van de longblaasjes veroorzaken bij mensen met een verhoogde gevoeligheid van de structuren van het ademhalingssysteem. Na verloop van tijd dreigt een dergelijke ziekte zich te ontwikkelen tot diffuse interstitiële fibrose van de longen.

Fibrose van de longen: symptomen en behandeling

Fibrose van de longen - de belangrijkste symptomen:

 • zwakte
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • hoesten
 • zweten
 • Pijn achter het borstbeen
 • Oedeem van de voeten
 • Verhoogde vermoeidheid
 • Cyanose van de huid
 • Vervorming van vingers
 • Chroches in de borst
 • Uitzetting van aders in de nek
 • Pulsatie van de aderen van de nek

Fibrose van de longen is een ziekte waarbij sprake is van de aanwezigheid van weefsel in de longen van littekenweefsel, waardoor de functie van de ademhaling wordt verstoord. Fibrose verlaagt de elasticiteit van de weefsels, waardoor de passage van zuurstof door de longblaasjes (bellen waar de lucht in contact komt met het bloed) moeilijker wordt. Deze ziekte omvat de vervanging van normaal longweefsel door bindweefsel. Het omgekeerde proces van regeneratie van bindweefsel opnieuw in de long is niet mogelijk, zodat de patiënt niet volledig kan herstellen, maar het is nog steeds mogelijk om de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.

Oorzaken van de ziekte

Om de volgende redenen verschijnen er vezelachtige wijzigingen:

 • de aanwezigheid van langdurige infectieziekten;
 • aanwezigheid van allergie;
 • de effecten van straling op menselijke organen;
 • ziekten van het granulomateuze type;
 • langdurige inademing van stof.

Het lokale type ziekte dat een bepaald gebied aantast, kan asymptomatisch ontwikkelen, en in ernstige stadia zal zowel plaatselijke als diffuse fibrose van de wortels van de longen en andere delen van het lichaam zich noodzakelijkerwijs door dergelijke levendige symptomen laten voelen:

 • kortademigheid. In het beginstadium van diffuse fibrose verschijnt het alleen na lichamelijke inspanning, maar begint de patiënt later zelfs in rust te achtervolgen;
 • de aanwezigheid van een hoest. Ten eerste kan de hoest droog zijn, maar na een tijdje gaat deze gepaard met sputumafscheiding;
 • pijn op de borst;
 • aanwezigheid van piepende ademhaling in de longen;
 • toegenomen zweten;
 • Cyanose (meestal - op het slijmvlies van de mond en vingers).

Apicale pulmonale pneumofibrose kan leiden tot:

 • vervorming van de vingers (verdikking van de nagel en de vingers zelf);
 • verhoogde kortademigheid;
 • verhoogde hartslag;
 • aanwezigheid van een groot aantal oedeem op de benen;
 • zwelling van aders in de nek;
 • aanwezigheid van pijn in de retrosternale regio;
 • zwakte en onvermogen om te oefenen.

Deze symptomen verschijnen in de regel in de latere stadia van de ontwikkeling van een pathologisch proces.

Ziekten geassocieerd met fibrose

Zwaar type ziekte die de transformatie van gewoon longweefsel in een bindweefsel bevordert, kan zich tegen de achtergrond ontwikkelen:

 • alveolitis, waarvan het symptoom ademhalingsfalen is. Is een voorloper van de ziekte;
 • asbestose (een ziekte die zich manifesteert als gevolg van frequente blootstelling aan asbeststof);
 • mycosen van de longen (schimmelweefselbeschadiging bij patiënten met zwakke immuniteit);
 • diabetes mellitus;
 • long trauma;
 • tuberculose in de longen (een besmettelijke infectieziekte die ontstaat door blootstelling aan milde mycobacteriën).

Patiënten ontwikkelen vaak basale fibrose. De basis voor zijn progressie in de meeste klinische situaties is chronische bronchitis. In de vroege stadia van de ziekte komt bijna asymptomatisch voor, maar naarmate de ziekte voortschrijdt, worden de symptomen meer uitgesproken. Het bindweefsel prolifereert, wat leidt tot een verstoring van het functioneren van de longen. Het is belangrijk om de ziekte tijdig te diagnosticeren en te behandelen, zodat er geen ernstige complicaties meer zijn.

Vormen van de ziekte

Fibrose van de longen kan zijn:

 • eenzijdig (het beïnvloedt één long);
 • tweezijdig (beïnvloedt beide longen).

De ziekte is ook verdeeld in:

 • focale fibrose (nederlaag van een klein gebied);
 • totale fibrose (longbetrokkenheid volledig).

Afhankelijk van de ernst van de ontwikkeling, is de aandoening verdeeld in:

 • pneumofibrose van de longen. Het is een proliferatie van bindweefsel dat wordt afgewisseld met delen van het longweefsel;
 • cirrose. Het is een complete vervanging van weefsels, die problemen veroorzaakt bij het functioneren van longvaten en vervorming van de bronchiën;
 • sclerose. Het komt tot uitdrukking in volledige vervanging van pulmonaal bindweefsel, dat orgaandichtheden veroorzaakt.

Volgens de reden van verschijning, worden deze soorten ziekten onderscheiden:

 • stoffibrose, die meestal voorkomt bij vertegenwoordigers van bepaalde beroepen, gedwongen contact te maken met stof (silicose, asbestose);
 • focale fibrose, die optreedt bij aandoeningen van het bindweefsel (lupus, reumatoïde artritis);
 • na de overgedragen infectie;
 • idiopathische fibrose van de longen. Dit soort kwalen gebeurt zonder aanwijsbare reden.

Oorzaken van de ziekte

Onder de belangrijkste factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van weefseltransformatie, onderscheidt u:

 • invloed van productiefactoren (inademing door de patiënt van meel, spaanders, zand, cementstof en andere kleine stoffen);
 • vasculitis (een ontstekingsproces dat de bloedvaten beïnvloedt);
 • overgedragen tuberculose of pneumonie. Na deze aandoeningen kan fibro-cavernous pulmonale tuberculose ontstaan. Dit is een gevaarlijke pathologie, waarbij het longweefsel grotendeels wordt aangetast. Het is belangrijk om fibro-cavernous pulmonary tuberculosis tijdig te diagnosticeren en te beginnen behandelen, omdat ernstige complicaties, gevaarlijk, niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor het leven van de patiënt, zich kunnen ontwikkelen zonder adequate behandeling.

diagnostiek

Om met de behandeling van kwalen te beginnen, is het alleen mogelijk na zorgvuldige diagnostiek. Om dit te doen, gebruiken artsen zowel laboratorium- als instrumentele onderzoeksmethoden, die het mogelijk maken om de lokalisatie van de ziekte, de uitgestrektheid van de laesie, enzovoort te bepalen.

De meest effectieve methode voor diagnose is de benoeming van radiografie. Het helpt bij het identificeren van pathologieën in de radicale en andere gebieden. Ook wordt, om fibrotische veranderingen in de longen te detecteren, CT van de longen gebruikt (computertomografie). Daarnaast zal de arts een angiopulmonogram van de patiënt aanwijzen, die zal aangeven of er veranderingen in de bloedvaten zijn (vernauwing of verbreding van de takken van de bloedvaten).

Fibrous-cavernous pulmonary fibrosis kan ook worden gedetecteerd met bronchoscopie of analyse van de ademfunctie. Als resultaat van de analyse is het mogelijk om de ademhalingsfrequentie, inspiratoire volume en luchtgeleiding in de bronchiën te bepalen.

Hoe de ziekte te behandelen

Behandeling van longfibrose moet gebaseerd zijn op:

 • eliminatie van schadelijke stoffen voor lichte componenten (stof);
 • zuurstoftherapie. In dit geval moet de patiënt een masker dragen waarin zuurstof wordt gebruikt;
 • gebruik van geneesmiddelen met een breed werkingsspectrum;
 • chirurgische interventie (verwijdering van het fibrosed gebied van de longen).

Bovendien worden soms middelen van mensen gebruikt om de ziekte te bestrijden. Artsen herkennen folk-therapie niet officieel, maar in sommige gevallen mogen ze de middelen gebruiken die door hen zijn goedgekeurd. Bijvoorbeeld, helpen bij het verzinnen van de hoeveelheid zuurstof zal de tinctuur van het goritzvet helpen met de toevoeging van venkel en komijnfruit. Deze folk remedie moet driemaal per dag worden aangedrongen, gespannen en dronken.

Ook wordt de behandeling van pulmonaire fibrose uitgevoerd met behulp van speciale oefeningen. De respiratoire gymnastiek helpt de kwaal te behandelen. Het is gericht op gedeeltelijke of volledige hervatting van het werk van het lichaam.

Preventie van ziekte

Om deze ernstige ziekte niet te hoeven behandelen, raden artsen aan dergelijke preventieve maatregelen te nemen:

 • vermijd stress;
 • stoppen met roken;
 • houd veiligheidsmaatregelen in acht tijdens het werk;
 • periodiek een lichamelijk onderzoek ondergaan.

Als je denkt dat je hebt Fibrose van de longen en de symptomen die kenmerkend zijn voor deze ziekte, dan kunt u de arts-longarts helpen.

We raden ook aan om onze online diagnoseservice te gebruiken, die op basis van de symptomen de waarschijnlijke ziektes selecteert.

De ziekte, die inherent is aan de vorming van pulmonale insufficiëntie, in de vorm van een massa exit transudate van pulmonaire capillairen in de holte en uiteindelijk bijdragen aan de infiltratie van de alveoli wordt longoedeem. In eenvoudige woorden, longoedeem - een positie waar in de longen stagnerende vloeistof gelekt via de bloedvaten. De ziekte wordt gekenmerkt als een onafhankelijk symptoom en kan worden gevormd op basis van andere ernstige aandoeningen van het lichaam.

Cardiopulmonale insufficiëntie is een pathologie van het ademhalings- en cardiovasculaire systeem, voortgaand door verhoogde druk in de kleine bloedsomloop. Als gevolg hiervan begint de rechterventrikel van het hart intensiever te functioneren. Als de aandoening over een lange tijdsperiode vordert en de behandeling ervan niet wordt uitgevoerd, zullen de spierstructuren van het rechterhart geleidelijk zijn massa opbouwen (door toegenomen werk).

Mediastinitis is een ontstekingsproces op het gebied van de mediastinale vezel. Bij deze ziekte worden de zenuwen en bloedvaten uitgeperst, wat de ontwikkeling van het ziektebeeld teweegbrengt. Als de behandeling niet op tijd wordt gestart, is de kans op een dodelijke afloop groot. Opgemerkt moet worden dat dit pathologische proces ernstige complicaties geeft aan het werk van andere lichaamssystemen.

Myocarditis is een algemene naam voor ontstekingsprocessen in de hartspier of het myocard. De ziekte kan verschijnen tegen een achtergrond van verschillende infecties en auto-immuun laesies, blootstelling aan toxinen of allergenen. Er is een primaire ontsteking van het myocardium, die zich ontwikkelt als een onafhankelijke aandoening, en secundair, wanneer hartpathologie een van de belangrijkste manifestaties is van een systemische ziekte. Met tijdige diagnose en uitgebreide behandeling van myocarditis en de oorzaken ervan, is de prognose voor herstel het meest succesvol.

Cardiale chronische malaise, die optreedt als gevolg van de vorming van bindweefsel in de dikte van de hartspier, wordt cardiosclerose genoemd. Deze ziekte is niet in de eerste plaats onafhankelijk en manifesteert zich vaak tegen de achtergrond van andere aandoeningen van het lichaam. Cardiosclerose verwijst naar ernstige ziekten, die het functioneren van het hart verstoren en ontstaat tegen een achtergrond van verschillende oorzaken en pathogenen.

Met behulp van fysieke oefeningen en zelfbeheersing kunnen de meeste mensen het zonder medicijnen doen.

Fibrose van de longen

Zonder de mechanismen van zelfherstel zou het menselijk lichaam de agressieve externe omgeving niet kunnen weerstaan. Deze processen hebben een neveneffect als de factor waar ze tegen zijn een grote destructieve kracht heeft. Dus beschermend bindweefsel, gevormd op de plaats van chronische ontsteking van de longblaasjes in de longen, kan uitgroeien tot het punt waar u wordt gediagnosticeerd met pulmonaire fibrose, het risico op pathologische veranderingen hangt af van de kenmerken; het kan bijvoorbeeld een lokale (interstitiële) fibrose zijn die zich ontwikkelt onder invloed van negatieve factoren.

Wat is longfibrose?

Pulmonaire fibrose is een ziekte waarbij een bedreiging van de ademhalingsfunctie wordt gecreëerd doordat het bindweefsel dat de neiging heeft om een ​​kritische massa op te hopen, wordt gevormd in de longen. De snelheid en mate van destructieve gevolgen hangt af van de kenmerken van de ziekte. Wat de breedtegraad betreft, is de fibrose van de lever of de longen verdeeld in:

 • Focal, waarbij lokale regio's worden beïnvloed door wijzigingen.
 • diffuus, waarbij het gebied van proliferatie en consolidatie van bindweefsel grote gebieden vangt (op de foto) en de elasticiteit van het longweefsel afneemt.

Fibrose van de longwortels wordt behandeld als een afzonderlijke soort: grote bloedvaten in de basis van de long worden blootgesteld aan gevaar. Door de aard van de groei lijkt fibrose op kanker, maar deze ziekten hebben een fundamenteel andere aard en mengen ze verkeerd. Kanker is een groeiend conglomeraat van DNA-beschadigde cellen van een of ander orgaan, fibrose is een gewoon, maar overwoekerd littekenweefsel. Het proces van fibreuze weefselgroei is onomkeerbaar, maar onderhevig aan correctie.

symptomen

Afhankelijk van de breedtegraad van de verspreiding van fibrose, variëren de symptomen in ernst. Met de focale vorm kan de patiënt de ziekte aanvankelijk niet opmerken. In het diffuse type wordt lucht via een vezelig weefsel in de longvaten toegelaten, en de symptomen laten je niet wachten:

 • droge hoest;
 • zelfs korte ladingen gaan gepaard met kortademigheid;
 • bleekheid van de huid en slijmvliezen, tot cyanose (cyanose);
 • gezwollen nagelkwalvan vingers;
 • in ernstige stadia - hartfalen.

Oorzaken van de ziekte

Vanwege zijn oorsprong is fibrose verdeeld in interstitiële en idiopathische. Het eerste type komt voort uit de impact op de longen van externe ongunstige factoren. De oorzaken van het verschijnen van een tweede type fibrose door de geneeskunde zijn niet op betrouwbare wijze vastgesteld, maar dit type verschilt door de agressiviteit van het verspreiden op het longweefsel. Interstitial type verwijst naar fibrose veroorzaakt door oorzaken:

 • door inademing van schadelijke stoffracties met beryllium en siliciumdioxide;
 • drugs: antibiotica, chemotherapie;
 • infectieziekten: tuberculose (leidt tot cirrose van de longen), atypische pneumonie, emfyseem.

classificatie

Pneumofibrosis is geclassificeerd op basis van verschillende tekens. Manifestaties van de ziekte verschillen in symptomen, ernst van de cursus en lokalisatie:

Door de aard van de verspreiding

Lineaire eenzijdige nederlaag

Eén long is aangetast

Heeft invloed op beide longen

Een kleine lichaamsfocus is onderhevig aan verandering

Het beïnvloedt alle longen

Om redenen van educatie

Ziekte veroorzaakt door negatieve omgevingsfactoren

Niet-geïdentificeerde oorzaak van ontwikkeling

Overtreding van ventilatie heeft invloed op het bovenste deel van de organen

Schade aan beperkte gebieden dichtbij de wortels van de longen

Komt voor in de root

diagnostiek

Klachten worden in aanmerking genomen voor de evaluatie van de toestand van de patiënt en er wordt een onderzoek uitgevoerd. De arts luistert en rammelt de borstkas, controleert de ademhalingsfunctie en het volume van de longen. De definitie van functionaliteit wordt uitgevoerd door een speciale test - controleer de uitademingskracht. Zuurstofmeting meet het zuurstofniveau in het bloed. Om het volledige klinische beeld te begrijpen, voert de longarts instrumentale diagnostiek uit: radiografie, magnetische resonantie beeldvorming.

Computertomografie wordt gebruikt om cystische manifestaties, black-outs te bepalen. Een echocardiogram wordt gebruikt om pulmonale hypertensie te detecteren. Bronchoscopie wordt uitgevoerd om het inwendige oppervlak en de functie van de bronchiën te bestuderen. Een biopsie van de longen (het nemen van een stukje weefsel) wordt genomen door een minimaal invasieve chirurgische methode of bronchoalveolaire lavage.

Behandeling van longfibrose

Patiënten worden een complexe therapie voorgeschreven die bestaat uit het nemen van medicijnen en revalidatiemaatregelen. De totale fibrose van de wortels en andere delen van de longen wordt behandeld met zuurstoftherapie, die vecht met kortademigheid en de conditie verbetert tijdens lichamelijke inspanning. Als de ziekte in een ernstig stadium is gestopt, wordt aan de patiënt een procedure voor plasmaferese en hemosorptie voorgeschreven. Volledige fibrose kan niet worden genezen, maar het is mogelijk om het proces van vervanging van fibreus weefsel te vertragen.

geneesmiddel

Therapie met medicijnen omvat het gebruik van de volgende geneesmiddelen die de toestand van de patiënt vergemakkelijken:

 1. Glucocorticosteroïden - Prednisolon wordt door de kuur 12 weken voorgeschreven, onderhoudstherapie duurt twee jaar. De dosis is 0,5-1,2 g / dag.
 2. Cytostatica - stop de proliferatie van bindweefsel. Voorgeschreven als Prednisolon niet het gewenste effect geeft. Toegewezen Azathioprine en Cyclofosfamide, de behandeling duurt zes maanden. Ontvangst bij 1,5-2 mg / kg bij 3-4 ontvangst.
 3. Antifibrotische geneesmiddelen - Colchicine veroorzaakt geen amyloïde fibrillen, bouwt een eiwit op. Veroshpiron vermindert de vormingssnelheid van bindweefsel.
 4. Antitussive en slijmoplossend - verminder symptomen. Heeft betrekking op Euphyllinum, Salbutamol, Ambroxol.
 5. Antibiotica - elimineer de effecten van bronchitis, longontsteking. Streptomycin, Metronidazole, Mebendazole toepassen.
 6. Vaccins - om een ​​afname van de immuniteit te voorkomen. Om de vijf jaar wordt het aanbevolen om een ​​pneumokokkenvaccin te krijgen.
 7. Hartglycosiden - ter voorkoming van hartfalen voorgeschreven Strofantin en Methotrexaat.

Fibrose van de longen

De weefsels van de longen zijn elastisch. Omdat het lichaam zelf deelneemt aan het gasuitwisselingsproces, moet het over alle structuren beschikken die de gemakkelijke overdracht van zuurstof en koolstofdioxide vergemakkelijken. Als longweefsel om wat voor reden dan ook dikker wordt, worden ze minder functioneel in het gasuitwisselingsproces. Dit proces wordt fibrose genoemd.

Wat is longfibrose?

Wat is fibrose van de longen? Dit is de consolidatie van het bindweefsel van de septa tussen de longblaasjes en hun wanden, waardoor ze hun elasticiteit, doorlaatbaarheid en rekbaarheid verliezen en worden uitgesloten van het gasuitwisselingsproces. Er is een substitutie van het ene weefsel (long) van het andere (verbindend), dat qua samenstelling compacter is en niet doorlatend. Op zichzelf beginnen de longen in omvang toe te nemen vanwege het groeiende weefsel.

Deze ziekte is progressief en dodelijk als ze niet wordt behandeld.

 1. Focus - kleine gebieden worden beïnvloed en symptomen manifesteren zich in jaren;
 2. Diffuse (wijdverspreide) interstitiële - grote gebieden worden getroffen, symptomatologie manifesteert zich snel;
 3. De eenzijdige;
 4. Dubbelzijdig.

Naar mate van groei, verdeeld in:

 1. Fibrose (pneumofibrose genaamd) is een matige associatie van bindweefsel en longweefsel;
 2. Sclerose (pneumosclerose genaamd) - ruwe substitutie van het alveolaire weefsel en de verdichting ervan;
 3. Cirrose - een volledige vervanging van het alveolaire weefsel, wat leidt tot schade aan de bloedvaten en bronchiën.
omhoog gaan

Oorzaken van pulmonaire fibrose

Deze ziekte wordt ook idiopathisch genoemd, omdat de redenen voor het optreden ervan nog lang niet zijn opgehelderd. Medische wetenschappers geven echter de volgende lijst met mogelijke oorzaken van pulmonaire fibrose:

 1. Inhalatie van pesticiden en giftige dampen;
 2. Het binnendringen van verschillende deeltjes in het ademhalingssysteem: stof, bloem, pollen, enz.;
 3. Genetische aanleg;
 4. Roken kan ook een bijdragende factor worden;
 5. Verontreiniging van de atmosfeer waarin een persoon leeft;
 6. Leeftijd - na 40 jaar.

Fibrose van de long kan een gevolg zijn van silicose of sarcoïdose. In het eerste geval wordt iemand ziek door constant contact met siliciumstof. In de tweede - is een gevolg van het ontstekingsproces. Andere ziekten (bijvoorbeeld tuberculose), die ook agentia van een vezelachtig proces kunnen worden, zijn niet uitgesloten.

Vanwege het voorkomen zijn ze onderverdeeld in de volgende typen:

 • Stoffig - inhaleren van verschillende schadelijke deeltjes en stof;
 • Medicinaal - als gevolg van langdurig gebruik van geneesmiddelen;
 • Bindweefsel - tegen de achtergrond van ziekten van dit type weefsel;
 • Infectieus - als gevolg van de verspreiding van bacteriën na andere ziekten;
 • Idiopathisch - oorzaken kunnen niet worden geïdentificeerd.

Een belangrijke rol hierbij speelt de toestand van de bloedvaten, die ook de vorming van fibrose kan beïnvloeden.

symptomen

Symptomen van pulmonaire fibrose bij het begin van de ziekte komen mogelijk niet naar voren. De ziekte zelf ontwikkelt zich heel langzaam, wat de nietsvermoedende patiënt niet hindert. Zo wendt een persoon zich tot een arts wanneer de symptomen duidelijk worden, dat wil zeggen, de ziekte bevindt zich al in het stadium van zijn progressie. Wat zijn de tekenen van deze ziekte?

 • Droge hoest;
 • Snel gewichtsverlies;
 • Vermoeidheid door onvoldoende zuurstofverzadiging van het lichaam;
 • Dyspnoe vooral na de fitness;
 • Frequente hartkloppingen;
 • cyanose;
 • Pijn in de borst;
 • Zwelling in de benen;
 • Zwelling van de aderen;
 • Frequente ademhaling;
 • Vergroot de vingers.
omhoog gaan

diagnostiek

Diagnose van pulmonaire fibrose wordt uitgevoerd door een longarts, die niet beperkt is tot het verzamelen van klachten en algemeen onderzoek:

 1. Er is een bloedtest gedaan;
 2. Een MRI wordt uitgevoerd;
 3. Het volume van de ademhalingsfunctie wordt bepaald door spirografie;
 4. Radiografie wordt uitgevoerd;
 5. Een CT-scan wordt uitgevoerd;
 6. Het longweefsel wordt geanalyseerd (biopsie).
omhoog gaan

behandeling

Omdat de aard van het begin van de ziekte niet bekend is, kunnen artsen alleen de symptomen wegnemen en het proces van verdikking van het weefsel vertragen. Zo wordt symptomatische en preventieve behandeling van pulmonale fibrose uitgevoerd:

 • Zuurstoftherapie om vermoeidheid en kortademigheid te verminderen;
 • geneesmiddelen;
 • Speciale therapeutische oefeningen (ademhalingsoefeningen);
 • Chirurgische transplantatie wordt alleen als laatste redmiddel uitgevoerd - wanneer er totale fibrose van het beperkte gebied is.
omhoog gaan

Hoe wordt fibrose behandeld met medicijnen?

 • In de diffuus interstitiële vorm en in latere stadia worden glucocorticoïden, immunosuppressiva en cytostatica voorgeschreven;
 • Als er kortademigheid is, worden luchtwegverwijders voorgeschreven;
 • Bij exacerbaties worden antibiotica, hartglycosiden en zuurstofinhalaties gebruikt;
 • Gecontra-indiceerde fysieke activiteit.

Als een preventieve maatregel:

  1. weigering om te roken;
  2. verhuizen naar een schonere atmosfeer;
  3. het beperken van contacten met schadelijke stoffen (vergiften, toxines);
  4. constant onderzoek bij de longarts.

Behandeling wordt soms niet uitgevoerd als het beloop van de ziekte beperkt en onbeduidend is.

Prognose van het leven met pulmonaire fibrose

De prognose van het leven bij longfibrose hangt af van het stadium, het type van de ziekte en de tijdigheid van de behandeling. Zo sterven patiënten met diffuse fibrose vaker. Bij focale aandoeningen hebben patiënten betere resultaten. Behandeling wordt belangrijk, alleen daardoor neemt de levensverwachting van patiënten toe.

Hoeveel leven er met fibrose van de longen? Alles hangt af van de gezondheidstoestand en de complicaties die zijn ontstaan. Fibrose van de long kan leiden tot:

  1. pulmonaal hart, wanneer de juiste hartafdeling grotere belastingen zal ervaren als gevolg van een afname in zuurstofverzadiging van bloed;
  2. zuurstofverbranding, die zich manifesteert in cyanose en schendingen van het werk van andere organen;
  3. pulmonale hypertensie;
  4. overlijden, zo niet behandeld.

Vergeet niet dat het niet alleen belangrijk is om longfibrose te elimineren, maar ook de ziekte die het veroorzaakte (als er een is). Om het fibrotische proces te elimineren, is het noodzakelijk om de ziekte te genezen, waartegen deze is ontstaan.

Drie feiten over pulmonaire fibrose

Wetenschappers blijven de idiopathische aard van pulmonaire fibrose bestuderen, waardoor ze drie feiten konden identificeren:

 1. De eerste - een onstabiele manier van nachtrust kan de ziekte veroorzaken. Het lichaam is moe en rust niet, vanwege wat het minder zuurstof ontvangt;
 2. Minerale wol, gebruikt bij geluidsisolatie, kan in zijn samenstelling fibrose van de longen veroorzaken als het wordt ingeademd;
 3. Mensen met longfibrose hebben vaak last van hartproblemen.

Fibrotische veranderingen in de longen - wat is het?

Fibrose is een longziekte, waardoor het normale weefsel van het orgaan wordt vervangen door littekenweefsel of bindweefsel. Dit is een vrij gevaarlijke ziekte, omdat het de ademhalingsfunctie van de longen breekt.

In het huidige medicijn zijn pathologische processen onomkeerbaar, zodat behandeling vaak resulteert in een lange en complexe worsteling. Is er een redding van fibrose van de longen, hoeveel er mee leven en of het mogelijk is om deze gevaarlijke ziekte volledig te genezen?

redenen

Deze ziekte heeft geen leeftijd en sociale grenzen. Iedereen kan op elk moment ziek worden. Er zijn gevallen van fibrotische veranderingen in de longen bij zuigelingen.

De belangrijkste oorzaken van het begin van de ziekte:

 • Gestart besmettelijke ziekte;
 • Granulomateuze ziekten;
 • Permanent verblijf in stoffige ruimtes (met andere woorden, stof inademen en in de longen krijgen);
 • exposure;
 • Sommige allergische reacties.

Ook de oorzaak van de ontwikkeling van fibrose is roken.

Volgens statistieken roken rokers de ziekte met 80% vaker dan mensen die een gezonde levensstijl leiden.

Soorten fibrose

De ziekte is ingedeeld in verschillende typen, afhankelijk van de manifestatie en lokalisatie.

In de plaats van een nederlaag:

 • diffuse;
 • totaal
 • Hearth;
 • De eenzijdige;
 • Dubbelzijdig.

Naar graad en wijze van verspreiding is de ziekte verdeeld in:

 • longfibrose - matige schade, normaal weefsel overheerst;
 • pneumosclerosis - in sommige delen van de longen is de grove verdichting duidelijk zichtbaar;
 • Cirrose van de longen - Er is geen normaal weefsel, het wordt vervangen door littekenweefsel.

Er is ook cystische fibrose. Als de levensverwachting van pneumosclerose bijvoorbeeld behoorlijk groot kan zijn, dan zijn artsen in dit geval zelden bemoedigend. Het is een feit dat dit type ziekte ongeneeslijk is en kanker kan veroorzaken.

Er is ook een classificatie volgens de methode en de mogelijkheid om te onthullen:

 • Met idiopathische longfibrose is het onmogelijk om de onderliggende ziekte te vinden;
 • Met Interstitial kunt u de initiële aandoening detecteren.

symptomen

Als de fibrose lokaal is en zich niet over het gehele oppervlak van de longen uitstrekt, is het verloop van de ziekte asymptomatisch. Stel vast dat het moeilijk is, en ze ontdekken de ziekte per ongeluk.

Met geavanceerde vormen van de ziekte begint de patiënt tekenen te voelen:

 • Het piepen in de longen;
 • Hoest (eerst droog, dan verschijnt sputum);
 • Pijn in de borst;
 • Verhoogd zweten;
 • Kortademigheid na lichamelijke inspanning (met de begonnen stadia van de ziekte wordt het moeilijk om te ademen, zelfs in een toestand van volledige rust).

Het is ook mogelijk dat cyanose optreedt op de slijmvliezen van de mond en vingers. Dit komt door een gebrek aan zuurstof in het bloed.

Dit waren symptomen van het vroege stadium van de ziekte, nu zullen we erachter komen hoe de gevorderde stadia van fibrose zich manifesteren:

 • Gezwollen aderen verschijnen in de nek;
 • Aan kortademigheid worden hartkloppingen toegevoegd;
 • Oedeem op de benen;
 • Fysieke stress wordt een serieuze test;
 • Er is een zwakte en een inzinking.

Deze vorm van de ziekte wordt pneumopleurofibrose genoemd, de gevolgen ervan zijn in de regel betreurenswaardig. Aan hem is vaak peribronchiale fibrose toegevoegd, waarvan de symptomen op bronchitis lijken.

diagnostiek

Het is dus niet eenvoudig om fibrose te diagnosticeren, hiervoor is het noodzakelijk om door verschillende specialisten te worden onderzocht om een ​​aantal testen te doorstaan, waarvan sommige zeer gecompliceerd zijn.

De meest effectieve manier om pathologie te onthullen, is onder meer:

 • Sputum onderzoek;
 • Meting van longcapaciteit;
 • Röntgen van ademhalingsorganen;
 • imaging;
 • Echografie (en niet alleen de longen, maar ook de gehele buikholte worden onderzocht).

In extreme gevallen wordt een biopsie voorgeschreven, wat een absoluut nauwkeurig resultaat oplevert. Een dergelijke diagnostische procedure wordt voorgeschreven in gevallen waarin andere methoden zijn mislukt en de vermoedens van fibrose groot en gerechtvaardigd zijn.

Belangrijk! Alle serieuze diagnosemethoden kunnen alleen worden voorgeschreven na een volledige en gedetailleerde verzameling van anamnese, luisteren en tikken zijn gemakkelijk, het analyseren van de klachten van de patiënt. Dit is wat helpt om de primaire diagnose te stellen.

Behandelingsmethoden

De ziekte is ernstig, gevaarlijk, de gevolgen kunnen dodelijk zijn. Volledige fibrose kan niet worden genezen, maar het is mogelijk om de verspreiding van het veranderde weefsel te stoppen en de patiënt in de meeste gevallen een gezond leven te geven.

Medicatietherapie

Deze behandeling is alleen in de vroege stadia geschikt en kan de ziekte niet volledig genezen. Het is alleen mogelijk om de symptomen te verlichten en de patiënt terug te brengen naar een normaal leven.

Gewoonlijk stellen artsen:

Deze fondsen verwijzen naar mucolytica, als ze niet helpen, zal de arts Azathioprine voorschrijven in combinatie met cyclofosfamide.

Het medicijn is vrij effectief, maar het heeft de rijkste contra-indicaties en bijwerkingen:

Trouwens, medicamenteuze therapie wordt meestal niet gebruikt zonder extra behandelingsmiddelen, zoals ademhalingsgymnastiek en therapeutische massage.

Operatieve behandeling

De meest radicale en risicovolle manier om fibrose te behandelen. Het wordt alleen in het meest extreme geval uitgevoerd, wanneer fibrotische formatie het onmogelijk maakte om het bloed te verzadigen met zuurstof.

We kunnen zeggen dat de longen tot nu toe zijn geweigerd. De operatie omvat een longtransplantatie. De voorspellingen zijn niet de meest gunstige, de risico's zijn groot, maar de patiënt heeft niets te verliezen.

Vóór de operatie wordt de patiënt zorgvuldig onderzocht op contra-indicaties:

 • Nierziekte;
 • AIDS;
 • Hartpathologieën.

Als alles in orde is, alleen de patiënt wachten op 4-5 urenverrichting (duurt als transplantatie van één long), en vervolgens levenslang receptie immunosuspressornyh middelen om het risico op afstoting van het donororgaan te verminderen.

Ademhalingsoefeningen bij fibrose

Dit is niet de manier om de ziekte te behandelen, en een methode om de deelname van de patiënt te vergemakkelijken en hem terug naar het normale leven. Bij fibrose wordt de long onderworpen aan dubbele belasting. Daarom blijkt dat onder belasting, en in de latere stadia en in een toestand van rust, licht "moe", en nog steeds verliest een groot deel van zijn potentieel.

De taak van respiratoire gymnastiek is de ontwikkeling en versterking van de ademhalingsspieren. Op het eerste gezicht is de oefening eenvoudig - je hoeft alleen maar diep te ademen. Maar met fibrose is dit niet zo eenvoudig.

Eerst wordt een langzame en diepe ademhaling volledig benut. Dan is het onmiddellijk nodig om het maximum te bereiken. Het moet afwisselend borst- en buikademhaling zijn, en bij buikspieroefeningen moet de borstkas stationair blijven en vice versa.

het voorkomen

In de huidige omgevingsomstandigheden is het onwaarschijnlijk dat het volledig veilig is, maar het is goed mogelijk om risico's te verminderen:

 • Het is noodzakelijk om volledig te stoppen met roken (dure natuurlijke tabak is net zo schadelijk als goedkope sigaretten);
 • Na verloop van tijd infectieuze longziekten behandelen;
 • Door juiste voeding en verharding versterkt de immuniteit.

De implementatie van deze regels, hoewel niet volledig beveiligd tegen fibrose, maar de kans op ziek worden aanzienlijk vermindert.

Helaas wordt fibrose niet behandeld. De gevolgen hiervan kunnen betreurenswaardig zijn, maar als u wordt behandeld en de aanbevelingen van de arts opvolgt, is het in de mode om terug te keren naar het normale leven en de symptomen te verlichten. Pas goed op jezelf!

Fibrose van de longen, een zin of een ziekte waarmee men kan leven?

Fibrose van de longen is een ziekte van de luchtwegen, die wordt veroorzaakt door een verandering in het bindweefsel. Dientengevolge is er een proliferatie van weefsels in septa, longblaasjes en andere wanden.

Nadat de hoeveelheid bindweefsel is toegenomen, nemen de elasticiteit en uitrekbaarheid van de longen af. En hetzelfde vermindert de doorlaatbaarheid van de wanden van de longblaasjes voor ongehinderde gasuitwisseling van bloed. Het resultaat is dat het longweefsel, dat zacht is, los zit en zonder problemen zuurstof doorlaat, wordt vervangen door een ander. De longen worden in volume vergroot, maar het weefsel is niet functioneel.

Relevantie van het probleem:

Deze ziekte komt niet zo vaak voor in de moderne wereld, maar heeft nog steeds een plaats om te zijn. Dus met een voortijdige behandeling en diagnose, kan het probleem ernstig worden.

Op dit moment hebben wetenschappers de precieze oorzaken van de ontwikkeling van een dergelijke ziekte nog niet volledig opgehelderd. Predisponerende factoren voor de ontwikkeling van fibrose zijn vele, waaronder de belangrijkste zijn permanente contacten met stoffige omgeving. Het gevolg van silicose of sarcoïdose veranderingen in de longen. Dit komt meestal door schadelijke factoren in de siliciumindustrie.

Bovendien is een predisponerende factor chronische en langzame ontsteking van de longen, die al lange tijd bestaat.

De combinatie van de onderstaande factoren beïnvloedt de ontwikkeling van de ziekte:

 • De impact van verschillende chemicaliën die in de lucht zijn. Onder hen kunnen verschillende bestrijdingsmiddelen en giftige dampen zijn.
 • Regelmatige en langdurige intrede in de bovenste en onderste luchtwegen van vreemde deeltjes, zoals stof, pollen en bloem.
 • Langetermijneffecten op het lichaam van de infectieuze factor, met de ontwikkeling van het ontstekingsproces.
 • Allergische reactie van het lichaam op een permanent of langwerkende agent. Als gevolg hiervan worden de longen gedurende lange tijd blootgesteld aan aseptische ontsteking.
 • De impact van stralingsenergie. Dit kan te wijten zijn aan de behandeling van kanker of blootstelling aan straling, bijvoorbeeld de vereffenaars van de ramp in Tsjernobyl.

Bovendien dragen de volgende aandoeningen bij aan de ontwikkeling van de ziekte:

 • Roken, met een lange en in grote hoeveelheden.
 • De leeftijdsgrens heeft waarschijnlijk meer gevolgen voor mensen van rond de 50 jaar.
 • Omgevingscondities. De ziekte ontwikkelt zich vaak bij mensen in industriële steden of dichtbevolkte megasteden.
 • De kans op het ontwikkelen van pulmonaire fibrose is groter bij mensen van wie de families vergelijkbare ziekten hebben.
 • Constant contact van de stimulus van buitenaf.

Typen pulmonaire fibrose:

Heel belangrijk voor de symptomen, de diagnose en ook de selectie van de tactieken van de behandeling is de definitie van vorm. Allereerst kan het proces eenzijdig of tweezijdig zijn. De long kan focaal of diffuus worden beïnvloed. De ontwikkeling van het pathologische proces kan zich uiten in de vorm van fibrose, cirrose en sclerose.

Met de ontwikkeling van fibrose wordt het longweefsel slechts gedeeltelijk vervangen door een bindweefsel, maar de werking van het orgaan wordt behouden. Verder fibreus weefsel wordt meer en meer, de long wordt meer dicht en veranderingen in het functioneren worden waargenomen. En al in het ontwikkelingsstadium van sclerose is er geen longweefsel, het orgaan is verdicht en functioneert niet.

Op dit moment zijn de soorten fibrose verdeeld volgens de oorzaak, die zijn ontwikkeling heeft gediend. Onder hen, stoffibrose, is deze ziekte vaak van professionele aard. En ook een focale laesie. Het ontstaat als gevolg van auto-immuunprocessen in het lichaam, zoals lupus, reumatoïde artritis, enz.

Fibrose is infectieus wanneer het lichaam lange tijd wordt blootgesteld aan infectieziekten. Zelden, maar het proces kan idiopathisch zijn. In dit geval kon de precieze oorzaak van zijn uiterlijk niet worden opgehelderd. De isolatie van het type fibrose is erg belangrijk voor het verdere beheer van de patiënt, de juiste selectie van de optimale medicatie.

Wat zijn de symptomen van pulmonaire fibrose?

Dus mensen die roken, verklaren het uiterlijk van symptomen alleen door te roken. En leg ze ook uit met lange ontstekingsprocessen, die ze niet behandelen.

 • Het eerste en meest voorkomende symptoom waarmee mensen worden geconfronteerd, is kortademigheid. In het begin merkt de persoon het gewoon niet op en het lichaam probeert het te compenseren. Aanvankelijk ontstaan ​​na langdurige fysieke inspanning of werk, wordt later permanent. De meeste patiënten wenden zich tot de arts wanneer dyspnoe onverdraaglijk wordt en in rust ontstaat. Als gevolg hiervan wordt de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderd, kan een persoon geen dagelijks werk verrichten, wat hij eerder zonder problemen heeft gedaan. In de latere stadia zal de hulp van hechte mensen nodig zijn om voor de zieke te zorgen.
 • Het volgende en belangrijke symptoom is een hoest. De aard ervan varieert afhankelijk van de ernst van de ziekte. Oorspronkelijk ontstaan, het interfereert niet met iemands leven, en hij let vaak niet op. Aanvankelijk is de aard ervan droog, komt vrij zeldzaam voor. Maar later neemt de frequentie toe en verandert het droge karakter in nat. Er is een scheiding van sputum. Het heeft een viskeus karakter, de kleur zal anders zijn. Zonder gekoppelde ontsteking is het wit of grijs, met dezelfde kleuraders. Maar als er een infectieus agens is, dan heeft het sputum een ​​groenachtige tint met een gele of bruine tint.
 • Pijn in het thoracale gebied. Het symptoom is voor veel mensen tamelijk onbegrijpelijk. En dat allemaal omdat de pijnen niet specifiek zijn. Ze worden geassocieerd met een schending van de elasticiteit van het longweefsel, evenals een toename van het longvolume, die niet afneemt. De long drukt op de borstkas, waardoor deze lichtjes vierkant wordt. Daarom heeft het een onderdrukkend en diffuus karakter.
 • Er is ook een verandering in uiterlijk. De huidskleur van een persoon wordt bleek, heeft een grijze tint. Later komt cyanose overeen met de huidskleur. In het begin is het distaal, maar later wordt het diffuus. Dit komt door de toenemende hypoxie, die steeds duidelijker wordt. Vingers krijgen de vorm van tympanic sticks, die ontstaan ​​door het toenemende zuurstofgebrek.
 • Ook kan de bloeddruk stijgen, de hartslag kan sneller worden. De druk neemt voornamelijk toe in een kleine cirkel van de bloedsomloop. Als gevolg hiervan verschijnt een van de kenmerkende symptomen, het is een zwelling van de aderen, vooral in de nek.
 • De frequentie van ademhalingsbewegingen is hoger dan normaal. een persoon mist constant zuurstof. Een persoon kan huishoudelijke taken niet uitvoeren of volledig werken vanwege de steeds toenemende zwakte.
 • Op de benen later is er zwelling, paresthesie, etc.

Hoe wordt fibrose gediagnosticeerd?

Diagnose met deze ziekte is vaak vertraagd en het is te laat om het te behandelen, wanneer onomkeerbare processen in de weefsels van de longen en in het lichaam als geheel zijn verdwenen.

In de eerste plaats komt de patiënt meestal naar een therapeut.

 • Zeer belangrijke rol van het eerste gesprek, verheldering van alle klachten, de volgorde van hun optreden. Het is noodzakelijk om duidelijk het tijdstip van aanvang en de mate van progressie van de ziekte te identificeren.
 • Bovendien moet u een gedetailleerde anamnese verzamelen. De aanwezigheid van negatieve omgevingsfactoren, slechte gewoonten, huishoudelijke geschiedenis. En als speciale aandacht verdient een professionele anamnese. Werkplek, aanwezigheid of afwezigheid van schadelijkheid, duur van werkervaring.
 • En het is ook belangrijk om uit te zoeken welke ziekten de nabestaanden hebben geleden. Vooral die met betrekking tot het ademhalingssysteem.
 • De belangrijkste symptomen kunnen al worden vastgesteld met een visueel onderzoek. Er zijn veranderingen in de huid, niet hun gezonde kleur. Naarmate de thorax een ander uiterlijk krijgt, wordt hij tonvormig.
 • Auscultatie van longen en percussie wordt veel gebruikt.

Daarnaast worden op grote schaal gebruikte laboratorium-en instrumentele methoden van onderzoek.

Allereerst zijn dit laboratoriumindicatoren.

 1. Zoals een algemene bloedtest. Er zijn geen specifieke veranderingen in, maar je kunt het uiterlijk van leukocytose zien als gevolg van de infectie, evenals het niveau van hemoglobine en erythrocyten.
 2. Een methode zoals een pulsoximetrie wordt uitgevoerd. Hiermee kunt u de mate van zuurstofverzadiging van het bloed beoordelen.
 3. Om de diagnose te bevestigen, wordt thoraxradiografie gebruikt, maar in de meeste gevallen is het niet voldoende informatief, voor dit doel wordt een computertomografie uitgevoerd. Het zal structurele veranderingen in de longen duidelijker en duidelijker weergeven. Het enige nadeel van deze methode is de prijs.
 4. Bovendien worden de longfunctie en de mogelijke ademhalingsvolumes geëvalueerd. Het wordt uitgevoerd met behulp van spirografie. Dit draagbare apparaat, dat wordt gebruikt voor niet-invasieve beoordeling van de longfunctie.
 5. Om de mate van geleiding van de luchtwegen te beoordelen, wordt de bronchoscopische methode gebruikt, maar deze laat toe de toestand van het ademhalingssysteem, de mate van ontsteking van de bronchiale boom en ook de aard van sputumafzetting te beoordelen.

Methoden voor de behandeling van pulmonaire fibrose.

Bij de behandeling van pulmonaire fibrose worden verschillende basisprincipes onderscheiden.

Na het vinden van alle omgevingsfactoren, zou men moeten proberen hun invloed uit te sluiten of, indien mogelijk, de contacttijd te verminderen. Als de schadelijke factor wordt geassocieerd met de professionele omgeving, moet u het werk wijzigen om het effect ervan op het lichaam uit te sluiten.

Als iemand rookt, moet deze slechte gewoonte worden uitgesloten. In dit geval moet u volledig stoppen met roken, waardoor het aantal gerookte sigaretten per dag uw gezondheid niet ten goede komt.

Altijd in de eerste plaats wordt een niet-specifieke behandeling in de vorm van zuurstoftherapie voorgeschreven, het is noodzakelijk voor een normale weefseltoevoer met zuurstof. Als er een defect in het lichaam is, zullen alle organen zich verkeerd gaan gedragen.

Het wordt toegewezen in cyclische modus, met procescompensatie. Of als het proces al subgecompenseerd of gedecompenseerd is, wordt de zuurstoftherapie in een continue modus toegewezen. Koop hiervoor speciale zuurstofinhalatoren, zowel stationair als draagbaar.

In combinatie met de benoeming van zuurstof wordt de patiënt geleerd om goed te ademen. Het is belangrijk om de juiste houding te kiezen voor een betere luchtstroom naar de longen. En ze leren ook ademhalingsgymnastiek.

Er wordt veel aandacht besteed aan medicijnen.

Als er sprake is van kortademigheid, als het proces wordt gecompenseerd, kunnen bronchodilatatoren een positief effect hebben.

Als een van de klachten slecht sputum is, worden slijmoplossende middelen gebruikt die het vloeibaarder kunnen maken.

Om het proces van proliferatie van bindweefsel te verminderen, worden glucocorticoïden, sommige geneesmiddelen uit de klasse immunosuppressiva en cytostatica voorgeschreven. In een onbetekenende mate, maar ze zijn in staat om het proliferatieproces van bindweefsel te vertragen.

Zodra de arts bij het controleren van de tests de verbinding van het ontstekingsproces controleert, worden onmiddellijk antibacteriële middelen benoemd. Ze kunnen zowel in inhalatie als parenteraal worden ingenomen.

Als er complicaties van het cardiovasculaire systeem zijn, moet specifieke therapie worden voorgeschreven. Voor optimale selectie, moet u een cardioloog raadplegen. De belangrijkste groepen agentia voor pulmonaire fibrose zijn hartglycosiden.

Als het proces een enorm karakter heeft gekregen en de medicijnen geen verlichting brengen, zal in dit geval alleen de transplantatie van een gezonde long helpen. Maar deze procedure wordt zeer zelden overgedragen. Het is beladen met veel complicaties.

Wat zijn de preventiemethoden voor pulmonaire fibrose.

Als er constant of frequent contact is met stofdeeltjes, schadelijke middelen, moet u proberen ze uit te sluiten. Verander, indien mogelijk, de werkplek naar een gunstiger werkplek, gebruik dan ademhalingstoestellen en maskers als dit niet mogelijk is. Maar u moet ze regelmatig gebruiken en veranderen met een bepaalde frequentie.

Van regelmatige negatieve factoren moet roken worden uitgesloten. Het verhoogt het risico op fibrose in grote mate.

Bovendien moet u regelmatig naar een arts gaan. Als de belangrijkste predisponerende factor schadelijke productie is, dan is het noodzakelijk om een ​​professionele patholoog te bezoeken.